Horazdovice WWII

Tiskový atašé Daniel Ernst se zúčastnil oslav 71. výročí konce 2. světové války v Horažďovicích.