Zpráva o stavu lidských práv ve světě pro rok 2018

Ministerstvo zahraničí Spojených států vydalo výroční zprávu o stavu lidských práv ve světě pro rok 2018.

Zprávy o stavu lidských práv — Human Rights Reports — předkládá Ministerstvo zahraničních věcí USA Kongresu v souladu s ustanovením, které ukládá ministru zahraničních věcí předložit předsedovi Sněmovny reprezentantů a Výboru pro zahraniční vztahy Senátu „úplnou zprávu týkající se stavu mezinárodně uznávaných lidských práv.

Zprávy  se zabývají mezinárodně uznávanými individuálními, občanskými, politickými a pracovními právy tak, jak jsou formulována Všeobecnou deklarací lidských práv. K těmto právům patří ochrana před mučením a jiným krutým, nelidským a ponižujícím zacházením či trestem, před dlouhodobým zadržováním bez trestního stíhání, před případy zmizení osob a jejich tajného ukrývaní a před dalším flagrantním porušováním práva na život, svobodu a bezpečí jednotlivce.