Ministerstvo zahraničí USA zveřejnilo Zprávu o obchodování s lidmi pro rok 2015

V pondělí 27. července zveřejnilo ministerstvo zahraničí USA Zprávu o obchodování s lidmi pro rok 2015. Zpráva v souladu se Zákonem o ochraně obětí obchodování s lidmi (Trafficking Victims Protection Act), který byl přijat před 15 lety, hodnotí snahy vlád 188 zemí světa bojovat s obchodování s lidmi.

Ve zprávě jsou státy hodnoceny podle snahy a učiněných opatření v boji proti tomuto přeshraničnímu fenoménu a jsou členěny do několika kategorií: TIER 1, TIER 2, TIER 2 Watch List, TIER 3. Nejlepší ohodnocení představuje skupina TIER 1, kam jsou zařazeny státy, které zcela naplňují minimální standardy ochrany obětí (Trafficking Victims Protection Act’s – TVPA). Česká republika byla stejně jako v loňském roce zařazena do skupiny TIER 1. Celé znění zprávy o ČR

Vůči státům, které se umístí v TIER 3 mohou být ze strany vlády USA uplatněny některé specifické sankce. Při hodnocení jednotlivých zemí jsou zdůrazňována tzv. tři „P“ (prosecution, protection a prevention), tedy stíhání pachatelů, ochrana obětí a prevence. Ke každému státu je pak formulováno doporučení, co má který stát konkrétně zlepšit.