Elbe 2017

Český ženista na vodním cvičišti v Litoměřicích během cvičení ELBE 2017. (foto Armáda ČR)