Elbe 2017

Američtí, čeští a slovenští ženisté na vodním cvičišti v Litoměřicích během cvičení ELBE 2017. (foto Armáda ČR)