Susice750

Tiskový atašé Daniel Ernst se zúčastnil oslav 71. výročí konce 2. světové války v Sušici, Horažďovicích a Kašeprských horách. #osvobození