Zástupci českých univerzit diskutovali o podnikatelských inkubátorech

The U.S.-Czech Republic University Incubator Alliance met at the American Center on February 1, 2016.

Americko-česká aliance univerzitních inkubátorů se sešla 1. února v Americkém centru. Zástupci univerzit diskutovali o tom, jak nejlépe propagovat inovace a vznik podnikatelských inkubátorů na českých univerzitách.

Diskusi vedl americký profesor Martin Margala, který působí v rámci Fulbrightova stipendia jako Distinguished Chair na Fakultě elektrotechniky ČVUT. Jedním z témat byla i konference zaměřená na inovace a podnikání, která se bude konat v červnu na University of Massachusetts v Lowellu, USA.