Zakladatelka PlayWisely představila v Praze unikátní metodu raného rozvoje dítěte

On May 19, 2016, Deputy Chief of Mission Steve Kashkett opened a seminar which featured PlayWisely’s early age child development system.

Zástupce velvyslance Steve Kashkett zahájil 19. května 2016 seminář zaměřený na metodu raného rozvoje dítěte PlayWisely. Paní Patty Hannan, zakladatelka a ředitelka PlayWisely, představila vědecké pozadí metody PlayWisely skupině padesáti českých dětských lékařů, učitelů, logopedů a zástupců pacientských organizací. PlayWisely působí na českém trhu od roku 2006 a v letošním roce slaví desetileté výročí. V současné době existuje v České republice osm center PlayWisely.

PlayWisely je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte. Program PlayWisely si získal národní i mezinárodní pozornost především pro unikátní schopnost připravit program pro děti různého stupně vývoje od narození do pěti let věku. Program je založen na aktuálních poznatcích z oboru neurologie, kognitivní a vývojové vědy. Program je určen pro všechny děti včetně autistických dětí a dětí se zrakovými vadami.