Tachov WWII

Vojenský atašé John Burbank na pietním aktu u památníku americké armádě v Tachově 2. května 2016.