Vízová loterie

PŘISTĚHOVALECKÁ LOTERIE 2021

Přistěhovalci na základě vízové loterie (Diversity Visa Lottery Program)

Ministerstvo zahraničí Spojených států vyhlásilo další ročník tzv. vízové loterie (DV loterie). Občané České republiky se mohou zúčastnit i letošní vízové loterie pro rok 2021: DV-2021. Lhůta pro registraci do programu DV-2021 začíná v poledne ve středu 2. října 2019 SEČ a končí v poledne v úterý 5. listopadu 2019 SEČ. Po této lhůtě již nebudou přijímány žádné přihlášky. Účastníci loterie musí podat přihlášky elektronicky na www.dvlottery.state.gov.

Doporučujeme všem zájemcům o DV loterii, aby se přihlásili co nejdříve. U žádostí zaslaných na poslední chvíli nelze zaručit jejich včasné přijetí a žádný formulář, který bude doručen po poledni 5. listopadu 2019 SEČ, nebude přijat. Upozorňujeme rovněž na to, že každý účastník loterie smí podat pouze jednu žádost. V opačném případě bude z loterie vyloučen.

Výherci jsou vybíráni elektronicky podle geografických regionů. Největší počet víz získávají země s nejnižším počtem přistěhovalců. Pro fiskální rok 2021 je k dispozici 50.000 DV víz. Registrace je bezplatná.

Žadatelé o vízum, kteří budou vybráni v tomto programu, musí splňovat jednoduché ale přísné požadavky, aby se pro toto vízum kvalifikovali. Ministerstvo zahraničí vybírá výherce pomoci náhodného počítačového výběru. Rozděluje DV víza na 6 geografických regionů a v nich žádná ze zemí nesmí získat vice než 7 procent z celkového těchto víz v daném roce.

Vyplnění elektronické přihlášky pro program DV-2021 program

Podejte svůj elektronický formulář pro vízovou loterii (E-DV Entry Form nebo DS-5501) online na www.dvlottery.state.gov. Nekompletní přihlášky nebudou přijaty. Podání formuláře je bezplatné. Pro podání formuláře použijte aktualizovaný prohlížeč. Starší verze můžou působit problémy. Další instrukce k vyplnění vaší žádosti najdete na http://travel.state.gov/.

Kriteria způsobilosti

Požadavek #1: Požádat mohou všichni občané narození v zemích, které byly do Loterie zařazeny. Občané České republiky se pro účast v DV Loterii kvalifikují. Více informaci se nachází na https://travel.state.gov. Pokud jste se nenarodil v zemi zařazené do Loterie, existují dva způsoby, jakým se můžete kvalifikovat.

  • Pochází váš manžel/manželka ze země zařazené do Loterie? Pokud ano, kvalifikujete se pro vízum na tomto základě a pokud jste oba uvedeni na potvrzení o výhře budete považováni za způsobilé pro žádost o udělení DV víz a pokud vám budou udělena, musíte vstoupit do Spojených států společně.
  • Narodil jste se v zemi, která není zařazena do DV loterie, ale vaši rodiče se v této zemi nenarodili ani v době vašeho narození v ní nebyli trvalými usedlíky? V tom případě můžete použít zemi narození jednoho z rodičů, pokud se narodili v zemi, která se může vízové loterie 2020 zúčastnit.

Požadavek #2: Každý účastník DV loterie musí splňovat požadavky na vzdělání/pracovní zkušenost tím, že má buď

  • Přinejmenším středoškolské vzdělání nebo jeho ekvivalent potvrzený jako úspěšné zakončení 12-letého studia základního a středoškolského;

NEBO

  • 2 roky pracovní zkušenosti během posledních 5 let v povolání, které vyžaduje přinejmenší 2 roky výcviku a zkušností. Misterstvi zahraničí použije O*Net Online databázi Ministerstva práce pro posouzení této kvalifikace.

Nepodávejte přihlášku do program DV Loterie, pokud nesplňujete jeden z těchto požadavků.

UPOZORNĚNÍ
Důrazně Vás vyzýváme, abyste formulář vyplňovali osobně bez vízového ’’konzultanta”, agenta nebo dalšího poradce, který nabízí asistenci. Pokud vám někdo asistuje, buďte u vyplňováni přítomni, abyste uvedli správné odpovědi na dané otázky a získali potvrzovací stránku a vaše potvrzovací číslo.

Podrobné instrukce pro vizovou loterii 2021 a odpovědi na často kladené otázky najdete na http://travel.state.gov/.