Vízová loterie

Občané České republiky se mohou zúčastnit i letošní vízové loterie pro rok 2020

 

Ministerstvo zahraničí Spojených států vyhlásilo další ročník tzv. vízové loterie (DV loterie). Občané České republiky se mohou zúčastnit i letošní vízové loterie pro rok 2020: DV-2020. Lhůta pro registraci do programu DV-2020 začíná v poledne ve středu 3. října 2018 SEČ a končí v poledne v úterý 6. listopadu 2018 SEČ. Po této lhůtě již nebudou přijímány žádné přihlášky. Účastníci loterie musí podat přihlášky elektronicky na www.dvlottery.state.gov .

Doporučujeme všem zájemcům o DV loterii, aby se přihlásili co nejdříve. U žádostí zaslaných na poslední chvíli nelze zaručit jejich včasné přijetí a žádný formulář, který bude doručen po poledni 6. listopadu 2018 SEČ, nebude přijat. Upozorňujeme rovněž na to, že každý účastník loterie smí podat pouze jednu žádost. V opačném případě bude z loterie vyloučen.

Výherci jsou vybíráni elektronicky podle geografických regionů. Největší počet víz získávají země s dosud nejnižším počtem přistěhovalců. Pro fiskální rok 2020 je k dispozici 50.000 DV víz. Registrace je bezplatná.

Žadatelé o vízum, kteří budou vybráni v tomto programu, musí splňovat jednoduché ale přísné požadavky, aby se pro toto vízum kvalifikovali. Ministerstvo zahraničí vybírá výherce pomoci náhodného počítačového výběru. Rozděluje DV víza do 6 geografických regionů a v nich žádná ze zemí nesmí získat více než 7 procent z celkového počtu těchto víz v daném roce.

Vyplnění elektronické přihlášky

Podejte svůj elektronický formulář pro vízovou loterii (E-DV Entry Form nebo DS-5501) online na www.dvlottery.state.gov. Nekompletní přihlášky nebudou přijaty. Podání formuláře je bezplatné. Pro podání formuláře použijte aktualizovaný prohlížeč. Starší verze (například Explorer 8) můžou působit problémy. Další instrukce k vyplnění vaší žádosti najdete na https://travel.state.gov.

Kriteria způsobilosti

Požadavek #1: Požádat mohou všichni občané narození v zemích, které byly do loterie zařazeny. Občané České republiky se pro účast v DV loterii kvalifikují. Více informaci se nachází na https://travel.state.gov. Pokud jste se nenarodil v zemi zařazené do loterie, existují dva způsoby, jakým se můžete kvalifikovat.

  • Pochází váš manžel/manželka ze země zařazené do Loterie? Pokud ano, kvalifikujete se pro vízum na tomto základě a pokud jste oba uvedeni na potvrzení o výhře budete považováni za způsobilé pro žádost o udělení DV víz a pokud vám budou udělena, musíte vstoupit do Spojených států společně.
  • Narodil jste se v zemi, která není zařazena do DV loterie, ale vaši rodiče se v této zemi nenarodili ani v době vašeho narození v ní nebyli trvalými usedlíky? V tom případě můžete použít zemi narození jednoho z rodičů, pokud se narodili v zemi, která se může vízové loterie 2020 zúčastnit.

Požadavek #2: Každý účastník DV loterie musí splňovat požadavky na vzdělání/pracovní zkušenost tím, že má buď

  •  Přinejmenším středoškolské vzdělání nebo jeho ekvivalent potvrzený jako úspěšné zakončení 12-letého studia základního a středoškolského;

NEBO

  •  2 roky pracovní zkušenosti během posledních 5 let v povolání, které vyžaduje přinejmenší 2 roky výcviku a zkušeností. Ministerstvo zahraničí použije O*Net Online databázi Ministerstva práce pro posouzení této kvalifikace.

Nepodávejte přihlášku do program DV Loterie, pokud nesplňujete jeden z těchto požadavků.

Upozornění

Důrazně Vás vyzýváme, abyste formulář vyplňovali osobně bez vízového ’’konzultanta”, agenta nebo dalšího poradce, který nabízí asistenci. Pokud vám někdo asistuje, buďte u vyplňováni přítomni, abyste uvedli správné odpovědi na dané otázky a získali potvrzovací stránku a vaše potvrzovací číslo. Uchování potvrzovací stránky a čísla je pro vás extrémně důležité. Bez těchto údajů se nebudete moci online přesvědčit o tom, jak vase žádost dopadla. Buďte opatrní, pokud vám někdo nabídne, že vám tyto informace uchová. Také si musíte zachovat přístup k emailové adrese, kterou jste při vyplňování své žádosti použili. Podívejte se pozorně na DV2020 Program Instructions ohledně často kladených otázek a dalších informací, týkajících se podvodů spojených s vízovou loterií. Také můžete shlédnout video týkající se úvodu do DV vízového program a návodu, jak krok za krokem podat přihlášku.