Vaše práva v USA

Vaše práva v USA

Jedete do Spojených států dočasně pracovat nebo studovat? Jsme si jisti, že váš pobyt bude zajímavý a přínosný. Pokud byste se však setkali s problémy, máte svoje práva a můžete získat pomoc!

Máte právo:

  • Na spravedlivé zacházení a plat;
  • Nebýt držen v práci proti své vůli;
  • Ponechat si u sebe svůj pas a další identifikační průkazy;
  • Oznámit týrání bez odplaty;
  • Požádat o pomoc odbory, skupiny pro práva imigrantů
    a pro pracovní práva a další skupiny a
  • Hledat spravedlnost u amerických soudů.

Tato a další práva jsou vysvětlena v této brožuře (PDF, 121 kB), kterou vytvořila americká vláda, aby v souladu se zákonem „William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act“ zamezila obchodování s lidmi a přispěla k ochraně pracujících ve Spojených státech před všemi formami zneužívání. Mějte proto tuto brožuru s sebou pro případ, že budete potřebovat se na někoho obrátit pro pomoc.