SEVIS

Poplatky za registraci v databázi SEVIS

 

Žadatelé o víza Částka
Žadatelé o víza (F-1, F-3, M-1, or M-3) $200
Doprovázející rodinní příslušníci (F-2, M-2 nebo J-2) 0
Žadatelé o víza (J-1) kromě těch uvedených níže: $180
Žadatelé sponzorovaní vládou (G-1, G-2, G-3 nebo G-7) 0
Summer Work&Travel program $35
Au Pair program $35
Camp counselor program $35

 

Žadatelé o víza F a M s formuláři I-20 musí zaplatit poplatek $200 za registraci v databázi SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System).

Žadatelé o víza J s formuláři DS-2019 musí zaplatit SEVIS poplatek $180.

Účastníci krátkodobých programů J-1 “Au-Pair”, “Summer Work/Travel” a “Camp Counselors” zaplatí pouze $35.

Žadatelé o J víza sponzorovaní vládou neplatí SEVIS poplatek vůbec. Doprovázející rodinní příslušníci žadatelů o F, M a J víza také neplatí SEVIS poplatky.

Většinu těchto plateb bude provádět sponzor nebo škola v USA.

Ti, kteří budou hradit SEVIS poplatek sami, mohou použít elektronickou platbu (kreditní kartou VISA, MasterCard nebo American Express) vyplněním formuláře I-901 na webové stránce www.fmjfee.com.