Výměnné programy, au-pair, stážisté (víza J-1)

Víza J – Výměnné programy

Každý, kdo si přeje pracovat, školit se nebo provádět výzkum ve Spojených státech v rámci oficiálně schváleného programu, který je sponzorován vzdělávací nebo jinou neziskovou institucí, musí zažádat o víza pro účastníky výměnného programu (J-1). Tyto programy se vztahují na absolventy školy, zahraniční absolventy lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat lékařském vzdělávání nebo školení, zahraniční vědce sponzorované univerzitami, a některé účastníky obchodních školení. Dále existuje několik výměnných programů pro mladé lidi, které zahrnují letní pracovní programy Summer Work & Travel, programy stáží pro univerzitní studenty a programy au-pair.

Au-pair

Chůvy, au-pair a pomocnice v domácnosti matkám, které doprovázejí nebo následují zaměstnavatele, který chce vstoupit na území Spojených států nebo který se již nachází ve Spojených státech a je držitelem nepřistěhovaleckách víz typu B, E, F, H, I, J, L, M, O & P, Q nebo R, se mohou kvalifikovat na vízum B-1 pokud splňují následující:

  • Zaměstnanec byl zaměstnán zaměstnavatelem mimo území Spojených států minimálně jeden rok před vstupem zaměstnavatele do Spojených států, nebo pokud jejich vztah zaměstnavatel – zaměstnanec existoval před tím, než zažádal o vízum. Zaměstnavatel může doložit, že pravidelně zaměstnával (buď celoročně nebo sezónně) pomoc v domácnosti a to několik let před podáním žádosti;
  • Zaměstnanec má alespoň jednoletou zkušenost na pozici osobního nebo domácího sluhy, kterou může doložit prohlášením od předchozích zaměstnavatelů;
  • Zaměstnanec bydlí v zahraničí nemá v úmyslu opustit místo svého současného pobytu;
  • Zaměstnanec a zaměstnavatel podepsali pracovní smouvu, která obsahuje prohlášení, ve kterém zaměstnavatel garantuje vyplácení minimální nebo běžné mzdy, podle toho, která je vyšší, (Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce USA) a ubytování a stravu zdarma a zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro zaměstnance.

Doprovod amerického občana do Spojených států

Chůvy, au-pair, pomocnice matek, které doprovází nebo následuje amerického občana do Spojených států se může kvalifikovat pro vízum B-1 pokud jejich zaměstnavatel zpravidla bydlí mimo Spojené státy a cestuje do Spojených států pouze na přechodnou dobu, nebo jejich zaměstnavatel vykovnává časté mezinárodní přesuny, které trvají více jak dva roky a který, jak je uvedeno v podmínkách smlouvy, jede pobývat do Spojemých států na pobyt nepřesahující čtyři roky. Není možné kvalifikovat se pro víza B-1, pokud bude americký občan bydlet trvale ve Spojených státech, to platí také pro jednotivce, který byl před tím zaměstnán americkým občanem v zahraničí. Navíc,

  1. Vztah zaměstnavatel – zaměstnanec existoval alespoň 6 měsíců před tím, než zaměstnavatel vstoupil na území Spojených států nebo, alternativně, zaměstnavatel pravidelně zaměstnaval domací služebnictvo ve stejném rozsahu, když pobýval v zahraničí;
  2. Zaměstnanec má alespoň jednoletou zkušenost na pozici osobního nebo domácího sluhy, kterou může doložit prohlášením od předchozích zaměstnavatelů;
  3. Zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro zaměstnance, a poskytne zaměstnanci ubytování a stravu zdarma a zpáteční letenku, tak jak je uvedeno v podmínkách pracovní smouvy.

V době žádosti o víza musí zaměstnanec předložit pracovní smlouvu, která byla podepsána zaměstnancem a zaměstnavatelem a obsahuje prohlášení, ve kterém zaměstnavatel garantuje, že vedle ustanovení v odstavci (3), zaměstnanec obdrží minimální nebo běžnou mzdu, podle toho, která je vyšší, za 8-mi hodinovou denní pracovní dobu. (Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce USA. Pracovní smlouva musí také obsahovat další zaměstnanecké výhody, které jsou běžné pro domácí nebo osobní služebnictvo v místě zaměstnání. Zaměstnavatel bude informovat zaměstnance o ukončení pracovní smlouvy minimálně 2 týdny předem; a že zaměstnanec nepotřebuje zaměstnavatele informovat o úmyslu opustit zaměstnání více jak dva týdny předem.

Věřím, že se mohou kvalifikovat pro udělení víz B-1. Co mám udělat?

Měl/ měla by jste zažádat o víza B-1. Až budete žádat, budete muset předložit originální pracovní smlouvu podepsanou a datovanou zaměstnancem i zaměstnavatelem, která garantuje minimální nebo běžnou mzdu, podle toho, která je vyšší, za 8hodinovou denní pracovní dobu, a další zaměstnanecké výhody běžné pro domácí nebo osobní služebnictvo v místě zaměstnání. V případě, že doprovázíte občana Spojených států, musí pracovní smouva také uvádět, že bude zaměstnavatel informovat zaměstnance o ukončení pracovní smlouvy minimálně 2 týdny předem; a že zaměstnanec nepotřebuje zaměstnavatele informovat o úmyslu opustit zaměstnání více jak dva týdny předem.

Stáže

Pokud chcete odjet na zaškolení formou stáže u zaměstnavatele ve Spojených státech, budete potřebovat vízum pro účastníky výměnného programu (J-1) nebo stážisty (H-3). Podobné činnosti nemohou být vykonávány na víza B-2 a nebo v rámci bezvízového programu, ani pokud budete pracovat bez nároku na honorář.

Nejprve je nutné stanovit, zda je budoucí zaměstnavatel autorizovaným sponzorem výměnných programů. Stáže je možné vykonávat v různých kategoriích včetně umění a kultury, médií a komunikací, vzdělávání, management, ekonomiky, obchodu a financí. Pokud je budoucí zaměstnavatel je autorizován pro program účastníků výměnných programů, bude vám moci vystavit formulář DS–2019, který budete muset předložit při žádosti o víza J-1.

Pokud takový výměnný program neexistuje, můžete získat nezbytné sponzorství víz J-1 přes odsouhlasený pracovní výměnný program. Další informace je možné získat od spozora individuálního programu.

Pokud nemůžete získat sponzorství pro víza v rámci výměnného programu, bude muset váš budoucí zaměstnavatel podat vaším jménem petici k získání status stážisty (H-3). Petice, formulář I-129H, musí být podána na Úřadě pro národnost a přistěhovalectví USA. Vyřízení petice může trvat i několik měsíců.

Vstup & délka pobytu

Držitel víz pro výměnné pracovníky J-1, může vstoupit na území Spojených států 30 dnů před datem uvedeným ve formuláři DS-2019. Tento limit se nevztahuje na ty, kteří se vracejí aby pokračovali v programu. Všichni držitelé J-1 víz mohou ještě pobývat na území Spojených států maximálně 30 dnů po datu ukončení programu uvedeném ve formuláři DS- 2019.

Pokud si přejete zůstat déle, musíte požádat o úpravu statusu nebo prodloužení pobytu na pobočce Úřadu pro národnosti a přistěhovalectví Spojených států – USCIS, pod kterou spadá místo vašeho pobytu ve Spojených státech.

Manželé/manželky, děti & partneři/partnerky

Manželé/manželky a/ nebo děti do 21 let, kteří si přejí doprovázet nebo následovat hlavního držitele víz do Spojených států na délku jeho/jejího pobytu, musí zažádat o víza pro osoby závislé J- 2. Manželé/manželky a/ nebo děti, kteří neplánují bydlet na území Spojených států s hlavním držitelem víz, ale plánují jej pouze navštěvovat, mohou zažádat o víza turistická (B-2) nebo cestovat v rámci bezvízového programu.