Typy nepřistěhovaleckých víz

Před začátkem vyplňování žádosti o víza určete typ víza pro svou cestu. Typ víza, který potřebujete, je stanoven imigračním zákonem a souvisí s účelem vaší cesty. Více informací naleznete v této tabulce nebo na stránce Travel.State.gov. Jak žádat o vízum se dozvíte na stránce Nepřistěhovatelských víz.

Popis Typ víza
Diplomaté & Vládní úředníci A-1/A-2
Zaměstnanci v domácnosti držitelů víz A-1/A-2 A3
Služební cesty
Domácí zaměstnanci
Akademici, vědci a studenti
B-1
Dovolená, turistika, léčebný pobyt B-2
Členové posádek letadel a lodí C-1/D
Investoři E-1/E-2
Australští profesionální specialisté E-3
Studenti: akademické & odborné vzdělávání F-1/M-1
Zaměstnanci mezinárodních organizací G-1/G-4
Domací zaměstnanci držitelů víz G-1/G-4a G-5
Víza založená na zaměstnání včetně H–3 víz pro stážisty H
Vnitrofiremní přesun zaměstnanců L
Novináři & Pracovníci v médiích I
Výměnné programy a Akademické pobyty
Au-pair
Stážisté
J-1
Zaměstnanci zahraničních armád vyslaní do Spojených států NATO
Lidé s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, obchodě nebo sportovci O nebo P
Mezinárodní kulturní výměnné programy Q
Pracovníci církví R

 

Žadatelé o vízum na přechodnou návštěvu musí prokázat, že splňují požadavky stanovené zákonem Immigration and Nationality Act. Žadatelé musí doložit, že mohou být podle amerického zákona oprávněně zařazeni do kategorie návštěvník.

Zákon a priori předpokládá, že každý žadatel o návštěvnické vízum má v úmyslu se přistěhovat. Žadatelé o většinu druhů návštěvnických víz proto musí tento předpoklad vyvrátit a doložit, že:

  • účelem jejich cesty do USA je obchod, rekreace nebo léčení;
  • hodlají zůstat jen po omezenou dobu;
  • mají prostředky na uhrazení nákladů spojených s pobytem ve Spojených státech;
  • mají trvalé bydliště mimo USA a jiné pevné vazby, které jsou zárukou, že se žadatel po skončení platnosti víza vrátí do ciziny.

Neexistuje konkrétní seznam kritérií, co tvoří pevné vazby, a záleží na každém žadateli, aby vysvětlil, jaké má. Obecně se mají na mysli rodinné, sociální, ekonomické a jiné vztahy.