Vízové poplatky

Vízové poplatky se mohou platit pouze na ustraveldocs.com. Poplatky musí být zaplaceny před objednáním pohovoru (podívejte se, jak vypadá potvrzení schůzky a zaplacení poplatku).

Nepřistěhovalecká víza (turistika, studium, výměna, palubní posádka, novináři) 160 $
Kategorie nepřistěhovaleckých víz H, L, O, P, Q a R 190 $
Kategorie víz E – nepřistěhovalecká víza pro investory 205 $
Kategorie víz K – nepřistěhovalecká víza pro snoubenky/snoubence 265 $

 

Více informací o aktuální výši poplatků můžete najít v angličtině na stránkách ministerstva zahraničí USA Travel.State.gov.

Poznámka: Někteří žadatelé musejí na velvyslanectví platit další poplatky při rozhovoru. Jedná se o reciproční poplatky, které se účtují pro příslušníky některých států a za některé druhy víz, petičtí poplatek pro některé žadatele o vízum L. Konzulární oddělení velvyslanectví přijímá poplatky pouze v hotovosti (v dolarech nebo korunách) a vítá přesnou částku.

Poplatky za registraci v databázi SEVIS

Většinu těchto plateb bude provádět sponzor nebo škola v USA.

Ti, kteří budou hradit SEVIS poplatek sami, mohou použít elektronickou platbu (kreditní kartou VISA, MasterCard nebo American Express) vyplněním formuláře I-901 na webové stránce www.fmjfee.com.

Žadatelé o víza (F-1, F-3, M-1, or M-3) 200  $
Doprovázející rodinní příslušníci (F-2, M-2 nebo J-2)  0
Žadatelé o víza (J-1) z výjimkou níže uvedených: 180  $
   Žadatelé sponzorovaní vládou (G-1, G-2, G-3 nebo G-7)  0
   Summer Work & Travel program  35  $
   Au Pair program  35  $
   Camp counselor program  35  $