Vízové fotografie

Příklady fotografií se správnou kompozicí
Příklady fotografií se správnou kompozicí

Předložená digitální fotografie pro online žádost o víza musí splňovat následující požadavky.

UPOZORNĚNÍ: Mějte na paměti, že nedodržení jedné z níže uvedených podmínek může vést k odmítnutí fotografie online testem kontroly kvality nebo pracovníkem, který kontrolu provádí. K pohovoru si přineste jednu fotografii pasového formátu (51 mm x 51 mm). Fotografie nesmí být starší 6 měsíců. Od 1. listopadu 2016 nebude Velvyslanectví USA v Praze nadále akceptovat fotografie s brýlemi.

 

Technické požadavky na digitální fotografii
Získání fotografie Digitální fotografie může být pořízena buď přenesením z digitálního fotoaparátu, nebo naskenováním papírové fotografie či negativu fotografie do digitální podoby.
Rozměry

Digitální fotografie může být pořízena buď přenesením z digitálního fotoaparátu, nebo naskenováním papírové fotografie či negativu fotografie do digitální podoby. Minimální rozměry v pixelech jsou 600 x 600, maximální 1200 x 1200.

Pokud se vám nedaří do žádosti fotografii načíst, načtěte prosím tuto vzorovou fotografii (velikosti 600 x 600 pixelů) a k pohovoru si přineste pasovou fotografii, kterou pro vás naskenujeme a do žádosti načteme.

Barva Fotografie musí být barevná (24 bitů na pixel) v RGB barevném spektru (běžném ve většině fotoaparátů).
Formát souboru
JPEG (běžný formát ve většině fotoaparátů)
Velikost souboru Maximálně do 240 kB
Komprese Velikost souboru fotografie bude muset být změněna, aby splnila požadavky na velikost. Poměr komprese by měl být méně nebo rovnající se 20:1.
Požadavky na kompozici fotografie
Obsah – fotografie musí zpředu zobrazovat celý obličej, krk a ramena žadatele, s neutrálním výrazem – bez úsměvu, s otevřenýma očima, pohledem přímo na kameru.
Všechny obličejové rysy musí být vidět, nesmí být skryty.
Nesmí být vidět další objekty, lidé či jiné části těla žadatele.
Fotografie nesmí být starší 6ti měsíců
Velikost hlavy (měřeno od temene hlavy včetne vlasů až po bradu) musí tvořit 50% až 69% celkové velikosti fotografie
Orientace hlavy – subjekt se musí dívat přímo do kamery, hlava nesmí směřovat nahoru, dolů, na stranu nebo k ramenům, musí být umístěna uprostřed fotografie
Pozadí musí být jednoduché, světle zbarvené a bez stínů
Další požadavky
Zaostření – celá tvář musí být ostrá, ale ne přeostřená
Jas/kontast musí být rovnoměrný
Expozice/osvětlení – fotografie nesmí být podexponovaná nebo přeexponovaná
Vyvarujte se stínů ve tváři nebo na pozadí
Rozlišení – jemné obličejové rysy musí být zřetelné
Nesmí být zřetelné pixely, šum a nebo body
Komprese – velikost fotografie nesmí být příliš zmenšená (poměr zmenšení by se měl rovnat nebo být menší než 20:1)
Úprava – digitální úprava nebo jiné změny nejsou povoleny
Když je u fotografie měněna velikost, poměr musí být vždy zachován (není dovoleno natahovat obsah fotografie)
Klobouky nebo přikrývky hlavy jsou povoleny pouze pokud se nosí z náboženských důvodu A pokud nezakrývají žádnou z částí obličeje.
Veškeré informace o fotografiích pro vízové žádosti v angličtině najdete travel.state.gov.