Víza pro posádky (C-1/D)

Jednotlivé C-1/D vízum je vydáváno členům posádky mezinárodních leteckých společností nebo cizincům, kteří toto vízum potřebují z důvodu zajištění chodu a služeb na plavidle. Abychom mohli určit, kdo se kvalifikuje pro víza C-1/D v případě prací na plavidle, bereme v úvahu, jaké povinnosti bude jednotivec na lodi mít a jaké činnosti bude na lodi vykonávat. Například nejvíce C-1/D víz je vydáváno členům posádek výletních lodí a nevztahují se pouze na kosmetičky, baviče a plavčíky.

Suchý dok

Členové posádky, kteří provádí údržbu plavidel v suchém doku, budou potřebovat pracovní vízum H-2 ledaže by práce, kterou vykonávají byla vykonána v rámci záruky. V tomto případě se kvalifikují pro víza B-1.

Soukromé jachty

Pokud budete pracovat na soukromé jachtě a budete odplouvat ze zahraničního přístavu a plout v amerických vodách více jak 29 dní, budete potřebovat vízum B-1.

Dovolená

Pokud plánujete zůstat ve Spojených státech na dovolené po ukončení pracovního období, budete muset požádat o vstup jako návštěvník na víza B-2. Nicméně, pokud vstoupíte do Spojených států na palubě výletní lodi, která je autorizovaným dopravcem v rámci bezvízového programu, můžete cestovat bez víz, pouze vyplníte cestovní registraci ESTA. Prosím ověřte si tyto informace před cestou.

Osoby závislé na členech posádky

Osoby závislé na držitelích víz pro posádky (D), které doprovází cizího státního příslušníka do Spojených států, se mohou kvalifikovat pro víza B-2.

Poznámka: Vstup v rámci bezvízového programu je dostupný pouze pro ty, kteří vstoupí do Spojených států na palubě autorizovaného dopravce. Mnoho přepravních společností autorizovaných není.