Lidé s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, obchodě nebo sportovci (O, P)

Víza typu O — Osoby s výjimečnými schopnostmi & výjimečné osobnosti zábavního průmyslu

Tato kategorie víz se týká osob s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, podnikání a sportu anebo osobám s výjimečným postavením ve filmovém průmyslu a televizní tvorbě, včetně jejich štábu.

O O-1 vízum se mohou ucházet pouze jednotlivci. Pokud se o tuto vízovou kategorii uchází skupina, potom každý člen skupiny musí splňovat velmi přísná kriteria a musí projít testem požadovaných schopností. Toto vízum se uděluje u příležitosti výjimečných událostí, jako je turné, série přednášek apod.

U sportovců a osobností zábavního průmyslu existuje opatření, které umožňuje doprovodným (pomocným) členům vystupující skupiny, kteří jsou její nedílnou součástí a disponují nenahraditelnými dovednostmi i zkušenostmi, aby žádali o vízum kategorie O-2, a mohli tak držiteli víza O-1 umožnit vystoupení v USA.

Víza typu P – Sportovci, umělci a baviči

Kategorie P-1 víz se týká některých sportovců, umělců a bavičů a jejich základního pomocného personálu. Jednotlivé osobnosti zábavního průmyslu nejsou oprávněny žádat o P-1 vízum, kdežto jednotliví sportovci ano. Osobnostem zábavního průmyslu mohou být tato víza vydána pouze pro určitou konkrétní událost, kdežto sportovcům muže být vízum uděleno až na dobu 5 let a členům týmu na dobu 6 měsíců.

Kategorie P-2 víz se týká umělců a bavičů, jak jednotlivců tak skupin, kteří se účastní recipročních výměnných programů mezi americkými a zahraničními organizacemi. Tyto organizace zajišťují krátkodobé výměny umělců a bavičů.

Kategorie P-3 víz se týká umělců a bavičů –  jak jednotlivců, tak skupin, kteří v USA vystupují, učí nebo poskytují výcvik v oborech v USA kulturně unikátních.

Jste oprávněni žádat o O nebo P vízum? Jak postupovat?

Váš sponzor musí ve váš prospěch založit u Imigrační služby USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) pracovní petici O nebo P vyplněním formuláře I-129.  Váš sponzor nebo budoucí zaměstnavatel by se měl obratit na úřad USCIS, pokud bude požadovat další informace. V případech, kdy žadatelem o tento druh víza je osoba samostatně výdělečně činná a k nasmlouvání krátkodobé práce v USA používá agenta, může petici v jeho prospěch u USCIS podat právě tento agent. Agent může podat u USCIS také petici ve prospěch zahraničního zaměstnavatele.

Je čistě na posouzení úřadu USCIS, aby určil, zda půjde o O nebo P vízovou kategorii v každém jednotlivém případu. Všechny další otázky, týkající se oprávnění, by měly směřovat na patřičný úřad USCIS.

Jak pokračovat dále po schválení petice úřadem USCIS?

Jakmile je petice na vaše jméno schválena, musíte si ještě před cestou do USA požádat o vydání víza do pasu. Pouhý formulář I-797 A nebo B (Oznámení o schválení) vám k cestě do USA nestačí. Musíte k němu přiložit patřičné vízum. Informace najdete na tomto odkazu.

Manželé/maželky, děti a partneři

Manželé/manželky a děti mladší než 21 let, kteří doprovázejí držitele pracovního víza během jeho působení v USA, mohou žádat o vízum odvozené od jeho vlastního víza a to bud o O-3 nebo P-4. Manželé/manželky a děti mladší než 21 let, kteří držitele pracovního víza do USA během jeho pobytu nedoprovázejí, ale chtějí ho jen na krátkou dobu navštívit, mohou žádat o návštěvní vízum typu B-2, anebo mohou cestovat v rámci bezvízového programu ESTA, pokud splňují ESTA podmínky.

Další informace pro partnery a dlouholeté partnery.

O-3 & P-4 versus F-1

Neexistuje žádný předpis, který by nutil manžele/manželky a děti držitele pracovního víza, aby žádali o studentské vízum F-1, pokud chtějí v USA studovat. Školu mohou navštěvovat na základě svých O-3 nebo P-4 odvozených víz. Pokud však chtějí a jsou k tomu oprávněni, mohou žádat o studentské F-1 vízum. Pokud máte školou povinné děti, podívejte se na předpisy o vydávání F-1 víz.

Možnost zaměstnání na O-3 a P-4 vízum

Držitelé O-3 a P-4 víz nesmí na tato odvozená víza v USA pracovat. Pokud chtějí v USA pracovat, musí požádat a obdržet své vlastní pracovní vízum.

Vezměte prosím na vědomí: Nemůžeme Vás dopředu ujistit, že vízum bude vydáno. Proto své cestovní plány a nákup letenek uskutečňujte až po obdržení víza.