Zaměstnanci mezinárodních organizací (G)

Mezinárodní organizace

Žadatelé o vízum G musí cestovat do Spojených států za účelem služebním. Oprávnění žadatelé o vízum G-1 jsou členové stálých misí uznávané vlády při mezinárodních organizacích.

Představitelé uznávané vlády, cestující do USA za účelem jednání u mezinárodní organizace,  jsou oprávněni žádat o vízum G-2 a představitelé neuznávaných nebo nečlenských vlád jsou oprávněni žádat o vízum G-3. Vízum G-4 je vydáváno žadatelům, kteří cestují do Spojených států za účelem nástupu do zaměstnání u dezignované mezinárodní organizace včetně OSN.

Přímými rodinnými příslušníky se rozumí manželé/manželky a svobodní synové a dcery jakéhokoli věku, kteří jsou členy domácnosti. Partneři, kteří jsou vysílající vládou uznáni jako hlavní rodinní příslušníci hlavního žadatele, mohou žádat o vízum B-1/B-2, splňují-li všechny předpoklady, nemohou však žádat o vízum typu G. Vízový proces je stejný jako u hlavního žadatele.

NATO

Žadatelé, hodlající vstoupit na území USA podle platných nařízení Smlouvy o zapojení do Severoatlantického paktu NATO, mohou obdržet víza NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4 nebo NATO-5. Jde o představitele jednotlivých států při NATO a mezinárodní zaměstnance NATO a jejich rodinné příslušníky.

Příslušníci ozbrojených složek jsou však často od pasových a vízových formalit osvobozeni, pokud služebně cestují do Hlavního stanu NATO ve Spojených státech anebo do USA vstupují v rámci dohody NATO o ozbrojených složkách. V těchto případech musí mít příslušníci ozbrojených složek na cestu oficiální identifikační  vojenský průkaz a cestovní příkazy  NATO.

Přímými rodinnými příslušníky se rozumí manželé/manželky a svobodní synové a dcery jakéhokoli věku, kteří jsou členy domácnosti. Partneři, kteří jsou vysílající vládou uznáni jako hlavní rodinní příslušníci hlavního žadatele, mohou žádat o vízum B-1/B-2, splňují-li všechny předpoklady, nemohou však žádat o vízum typu G. Vízový proces je stejný jako u hlavního žadatele.