Zaměstnanci v domácnosti držitelů víz A-1/A-2 (víza A-3)

Osobní a domácí služebnictvo, které doprovází nebo následuje zaměstnavatele do Spojených států, se může kvalifikovat pro víza B-1. Tato kategorie víz se vztahuje, ale není limitována pro, kuchaře, komorníky, řidiče, služky, sluhy, lokaje, vychovatelky k dětem, hospodyně, zahradníci, nebo placení společníci. Více informací naleznete v příslušném oddělení

Doprovod držitele nepřistěhovaleckých víz

Osobní nebo domácí služebnictvo zaměstnavatele, který chce vstoupit na území Spojených států nebo se již nachází ve Spojených státech a je držitelem jedné z následujících kategorii nepřistěhovaleckého statusu B, E, F, H, I, J, M, O, P, Q nebo R, se může kvalifikovat pro B- 1 víza, pokud splňuje následující:

  • Zaměstnanec byl zaměstnán zaměstnavatelem mimo území Spojených států minimálně jeden rok před vstupem zaměstnavatele do Spojených států, nebo pokud jejich vztah zaměstnavatel – zaměstnanec existoval před tím, než zažádal o vízum. Zaměstnavatel může doložit, že pravidelně zaměstnával (buď celoročně nebo sezónně) pomoc v domácnosti a to několik let před podáním žádosti;
  • Zaměstnanec má alespoň jednoletou zkušenost na pozici osobního nebo domácího sluhy, kterou může doložit prohlášením od předchozích zaměstnavatelů;
  • Zaměstnanec bydlí v zahraničí nemá v úmyslu opustit místo svého pobytu;
  • Zaměstnanec a zaměstnavatel podepsali pracovní smouvu, která obsahuje prohlášení, ve kterém zaměstnavatel garantuje vyplácení minimální nebo běžné mzdy, podle toho, která je vyšší, (více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce USA), a ubytování a stravu zdarma, a zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro zaměstnance.

Doprovod amerického občana

Osobní nebo domácí služebnictvo, které doprovází nebo následuje amerického občana do Spojených států se může kvalifikovat pro vízum B- 1 pokud jejich zaměstnavatel zpravidla bydlí mimo Spojené státy a cestuje do Spojených států pouze na přechodnou dobu, nebo jejich zaměstnavatel vykovnává časté mezinárodní přesuny, které trvají více jak dva roky a který, jak je uvedeno v podmínkách smlouvy, jede pobývat do Spojemých států na pobyt nepřesahující čtyři roky. Poznámka: Není možné kvalifikovat se pro víza B- 1, pokud bude americký občan bydlet trvale ve Spojených státech, to platí také pro jednotivce, který byl před tím zaměstnán americkým občanem v zahraničí. Navíc,

  1. Vztah zaměstnavatel – zaměstnanec existoval alespoň 6 měsíců před tím, než zaměstnavatel vstoupil na území Spojených států nebo, alternativně, zaměstnavatel pravidelně zaměstnaval domací služebnictvo ve stejném rozsahu, když pobýval v zahraničí;
  2. Zaměstnanec má alespoň jednoletou zkušenost na pozici osobního nebo domácího sluhy, kterou může doložit prohlášením od předchozích zaměstnavatelů;
  3. Zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro zaměstnance, a poskytne zaměstnanci ubytování a stravu zdarma a zpáteční letenku, tak jak je uvedeno v podmínkách pracovní smouvy.

V době žádosti o víza musí zaměstnanec předložit pracovní smlouvu, která byla podepsána zaměstnancem a zaměstnavatelem a obsahuje prohlášení, ve kterém zaměstnavatel garantuje, že vedle ustanovení v odstavni (3), zaměstnanec obdrží minimální nebo běžnou mzdu, podle toho, která je vyšší, za 8-mi hodinovou denní pracovní dobu. (Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce USA). Pracovní smlouva musí také obsahovat další zaměstnanecké výhody, které jsou běžné pro domácí nebo osobní služebnictvo v místě zaměstnání. Zaměstnavatel bude informovat zaměstnance o ukončení pracovní smlouvy minimálně 2 týdny předem; a že zaměstnanec nepotřebuje zaměstnavatele informovat o úmyslu opustit zaměstnání více jak dva týdny předem.

Jak mohu zažádat o víza?

Vedle požadovaných dokumentů pro žadatele o víza B-1, budete muset předložit originalní pracovní smlouvu podepsanou a datovanou zaměstnancem i zaměstnavatelem, která garantuje minimální nebo běžnou mzdu, podle toho, která je vyšší, za 8hodinovou denní pracovní dobu, a další zaměstnanecké výhody běžné pro domácí nebo osobní služebnictvo v místě zaměstnání. V případě, že doprovázíte občana Spojených států, musí pracovní smouva také uvádět, že bude zaměstnavatel informovat zaměstnance o ukončení pracovní smlouvy minimálně 2 týdny předem; a že zaměstnanec nepotřebuje zaměstnavatele informovat o úmyslu opustit zaměstnání více jak dva týdny předem.