Diplomaté & Vládní úředníci (A-1/A-2)

S výjimkou hlavy státu nebo vlády, kterým může být A-1 vízum uděleno bez ohledu na důvod jejich cesty, určení druhu víz, o která žádají diplomaté a ostatní vládní zaměstnanci,  vždy záleží na důvodech jejich vstupu do USA.

Žadatelem o A-1 nebo A-2 vízum je ten, kdo cestuje do USA jménem své vlády pouze za účelem služebních aktivit pro svou vládu. Skutečnost, že v některé organizaci mohou existovat vládní zájmy nebo je organizace vládou kontrolovaná, není sama o sobě rozhodujícím faktorem k tomu, aby žadatel byl oprávněn o vízum typu A žádat. Povinnosti nebo služby, které žadatel o A vízum bude v USA vykonávat, musí mít výlučně vládní charakter. Reprezentanti regionálních, městských nebo místních  politických a správních orgánů nemohou žádat o vízum typu A. Pro ně jsou určena víza typu B-1/B-2.

Vládní úředníci, cestující do Spojených států za účelem nevládních aktivit obchodní povahy nebo za turistikou, budou žádat o příslušné H, L nebo B vízum anebo, pokud se kvalifikují, mohou cestovat v rámci bezvízového programu ESTA. Nárok na diplomatické vízum nemají.

Žadatelé o A vízum, cestující do USA na dobu kratší 90 dnů, obdrží A víza označená „TDY“ (Temporary Duty – dočasně služební).

Důležité upozornění: Vládní úředníci, kteří hodlají do USA cestovat jménem své vlády, musí obdržet vízum typu A ještě před vstupem do USA. Nesmí cestovat na turistické vízum anebo na ESTA autorizaci v rámci bezvízového styku.

Přímými rodinnými příslušníky držitelů A víz se míní manželé/manželky a svobodní synové a dcery jakéhokoli věku, kteří jsou členy domácnosti. Tito mohou o A víza žádat také. Partner/partnerka nebo druh/družka, kteří jsou vysílající vládou uznáni jako hlavní rodinní příslušníci hlavního žadatele, nemohou však o A víza žádat. Ti mohou žádat o vízum typu B-1/B2, splňují-li všechny předpoklady a po zaplacení poplatku za zpracování vízové žádosti.