Urgentní případy

Všichni žadatelé o mimořádné datum pohovoru musí vyplnit elektronickou verzi vízového formuláře a sjednat si online datum nejbližšího možného pohovoru na ustraveldocs.com. Poté mohou poslat žádost o mimořádně urychlený termín pohovoru na: ustraveldocs.com.

Všechny žádosti o mimořádné termíny budou ještě ten samý den posouzeny a žadatel bude vyrozuměn, zda mu byl mimořádný termín přidělen. Směrnice velvyslanectví určují velmi přesně, co může být důvodem pro přidělení mimořádného termínu. Těmito důvody jsou:

  • Nemoc nebo úmrtí přímého člena rodiny ( přímými členy rodiny jsou matka, otec, bratr, sestra, manžel, manželka, syn anebo dcera žadatele)
  • Naléhavá léčba žadatele, toto se vztahuje i na osoby, které pacienta do USA doprovázejí (např. rodiče doprovázející nemocné ditě)
  • Naléhavá obchodní cesta. Poznámka: Pokud je vaše společnost členem Americké obchodní komory v ČR, můžete využít k sjednání pohovoru program pro obchodní víza.

Pokud vám bude podle těchto směrnic mimořádný termín udělen, pak vás
konzulární oddělení bude kontaktovat a sdělí vám den a hodinu vašeho mimořádného termínu spolu se seznamem dokumentů, které potvrdí vaši naléhavou situaci. Kromě těchto dokladů přinesete sebou k pohovoru všechny dokumenty.

Prosíme, mějte na paměti, že víza nemůžete obdržet ten samý den, kdy proběhne váš pohovor.