Vízový pohovor

Až na výjimky si všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza od narození do 79 let musí domluvit schůzku k pohovoru s americkým konzulárním úředníkem na stránce ustraveldocs.com. Velvyslanectví nepřijímá žádosti od žadatelů bez objednání.

Žadatelé se mohou přihlásit k pohovoru (nebo změnit termín svého pohovoru) nejpozději den před pohovorem do 12 hodin na stránce ustraveldocs.com.

Přijďte na velvyslanectví v den smluveného pohovoru. Prosím nechoďte více než 15 minut předem, podrobnosti o návštěvě ambasády najdete zde. S sebou prosím přineste níže uvedené dokumenty.

 • Pas platný minimálně 6 měsíců a více než je délka předpokládaného pobytu žadatele o víza ve Spojených státech s alespoň jednou volnou stránkou – šesti měsíční platnost pasu se nevztahuje na držitele českých pasů. Pokud je pas poškozený, doporučujeme, aby žadatel se požádal o pas nový před tím, než zažádá o víza. Tím se může vyhnout možným průtahům při vyřizování víz.
 • Potvrzující stránku formuláře DS-160 (tzv. Confirmation page, viz příklad)
 • Doklad o zaplacení poplatku ze stránky ustraveldocs.com (viz příklad)
 • Jednu  fotografii pasového formátu (51mm x 51mm) s bílým pozadím (více o požadavcích na fotografie)

Všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza by měli být připraveni předložit uvedené doporučené dokumenty. Nejedná se o požadavek nebo o kompletní seznam dokumentů, ale o dokumenty, které jsou často vyžadovány konzulárním úředníkem během pohovoru.

 • Bankovní výpisy za poslední 3 měsíce
 • Pracovní smlouvu
 • Zvací dopis od soukromé osoby/obchodního partnera, kterého jedete navštívit
 • Pro studenty: Potvrzení o studiu a studijní Index
 • Pro podnikatele: Živnostenský list/ Výpis z obchodního rejstříku
 • Pro páry: Oddací list, Rodný list v případě žádosti o víza pro dítě
 • Pracovní petice a podpůrné doklady pro určitá pracovní víza

Pro žadatele o investorská víza

 • Ověřte si požadavky pro E-2 investory na vízové stránce ministerstva zahraničí.
 • Zašlete prosím podklady k E-2 žádosti nejméně 2 týdny před očekávaným pohovorem. Doporučujeme veškeré poklady zaslat kurýrní službou na adresu:U.S. Embassy
  Consular Section
  Tržiště 15
  118 01 Praha 1 – Malá Strana
  Czech Republic

Pro žadatele o typ víz F a M

 • Podepsaný originál formuláře I-20
 • Doklad o zaplacení poplatku SEVIS — www.fmjfee.com
 • Pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu, elektronickou kopii indexu, index nebo dopis ze současné školy, kde bude uveden Váš prospěch.

Pro žadatele o typ víz J

 • Podepsaný originál formuláře DS-2019
  Doklad o zaplacení poplatku SEVIS — www.fmjfee.com
  Pro účastníky programu Summer Work and Travel, Váš index a potvrzení o studiu.
  Pro účastníky středoškolských výměnných pobytů, kontaktní informace na hostitelskou rodinu ve Spojených státech.

Pro žadatele o typ víz H, L, O, P a R

 • Oznámení o schválení I-797
 • Podpůrné dokumenty
 • Pro žadatele o víza L blanket petition, nový formulář I-129S

Pro žadatele o typ víz C1 nebo D

 • Pracovní smlouvu nebo dopis od zaměstnavatele
 • Námořní knížku, pokud se na Vás vztahuje