Jak žádat o vízum

Doporučujeme, aby žadatelé zažádali o víza v dostatečném předstihu před datem cesty. Ujištění o vydání víz nemůže být dáno s předstihem. Z toho důvodu nedoporučujeme nákup nevratných letenek nebo kompletaci cestovních plánů až do doby, než vízum bude vydáno a vy obdržíte váš pas.

Proces žádosti o vízum se skládá z několika níže uvedených kroků.

K vyplnění online žádosti budete potřebovat digitální fotografii. Před tím než začnete vyplňovat žádost, přečtěte si prosím důkladně požadavky k nahrání fotografie a požadavky na kvalitu fotografie.

 • Formulář žádosti DS-160 je nutné vyplnit dříve, než se objednáte k pohovoru.
 • Než začnete žádost vyplňovat, ujistěte se, že máte po ruce cestovní pas a informace týkající se cestovních plánů, včetně adres, na kterých budete v USA pobývat.
 • Vyplnění žádosti trvá asi 20 minut, proto si žádost postupně ukládejte, všechna neuložená data budou ztracena. Doporučujeme si poznamenat ID žádosti na začátku vyplňování, díky kterému se můžete vrátit k rozpracované žádosti.
 • Formulář vyplňte česky, nepoužívejte diakritiku, nepřepisujte přehlasované samohlásky (např. Müller uveďte jako Muller), nepřekládejte česká slova do angličtiny (Praha – Prague).
 • Jako místo, kde budete žádat, vyberte Prahu, Česká republika.
 • Vyplňte pravdivě požadované informace, včetně výběru správného typu víz. Jasné chyby nebo informace vyplněné jako “N/A” nebo “nevztahuje se” mohou vést k tomu, že nebude vaše žádost před pohovorem přijata, což znamená, že si žádost budete muset vyplnit znovu a znovu si také smluvit nový termín pohovoru.
 • Zkontrolujte si prosím všechny vámi uvedené údaje.
 • Vyplněný formulář odešlete kliknutím na Submit na konci formuláře.
 • Vytiskněte potvrzení o vyplnění, které se zobrazí po odeslání formuláře, tzv. Confirmation (podívejte se, jak tato stránka vypadá). Pokud stánku nemůžete vytisknout, je možné si stránku vytisknout na velvyslanectví.
 • Na na stránce ustraveldocs.com zaplaťte vízový poplatek a sjednejte si termín vízového pohovoru. Velvyslanectví nepřijímá žádosti od žadatelů bez sjednání pohovoru.
 • Vytiskněte si potvrzení schůzky a zaplacení poplatku (viz příklad, JPG 197 kB).
 • Všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza se mohou přihlásit k pohovoru (nebo změnit termín svého pohovoru) na stránce ustraveldocs.com nejpozději den před pohovorem do 12 hodin.

Až na výjimky si všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza od narození do 79 let musí domluvit schůzku k pohovoru s americkým konzulárním úředníkem na stránce ustraveldocs.com.

Žadatelé se mohou přihlásit k pohovoru (nebo změnit termín svého pohovoru) nejpozději den před pohovorem do 12 hodin na stránce ustraveldocs.com.

Prosím nechoďte více než 15 minut předem, podrobnosti o návštěvě ambasády najdete zde. S sebou prosím přineste níže uvedené dokumenty.

 • Pas platný minimálně 6 měsíců a více než je délka předpokládaného pobytu žadatele o víza ve Spojených státech s alespoň jednou volnou stránkou – šesti měsíční platnost pasu se nevztahuje na držitele českých pasů. Pokud je pas poškozený, doporučujeme, aby žadatel požádal o pas nový před tím, než zažádá o víza. Tím se může vyhnout možným průtahům při vyřizování víz.
 • Potvrzující stránku formuláře DS-160 (tzv. Confirmation page, viz příklad)
 • Doklad o zaplacení poplatku ze stránky ustraveldocs.com (viz příklad)
 • Jednu  fotografii pasového formátu (45mm x 35mm) s bílým pozadím. Fotografie je vyžadována i v případě úspěšného nahrání vaši fotografie ve formuláři DS-160. Fotografie nesmí být starší 6ti měsíců a osoba musí být vyfocena bez brýlí.
 • Bankovní výpisy za poslední 3 měsíce
 • Pracovní smlouvu
 • Zvací dopis od soukromé osoby/obchodního partnera, kterého jedete navštívit
 • Pro studenty: Potvrzení o studiu a studijní Index
 • Pro podnikatele: Živnostenský list/ Výpis z obchodního rejstříku
 • Pro páry: Oddací list, Rodný list v případě žádosti o víza pro dítě
 • Pracovní petice a podpůrné doklady pro určitá pracovní víza

Pokud patříte do některé z níže uvedených skupin, budete muset k pohovoru přinést další požadované dokumenty:

 • Žadatelé, kteří byli zatčeni a/nebo odsouzeni (více informací v angličtině);
 • Žadatelé, kteří nejsou zdravotně způsobilí (více informací v angličtině);
 • Žadatelé, kterým byl odepřen vstup nebo byli deportováni ze Spojeých států (více informací v angličtině);
 • Odborníci nebo akademičtí pracovníci v oblastech vědy a technologií;
 • Státní příslušníci Severního Kypru.
 • Lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře, vysvětlující povahu onemocnění a důvod, proč musí žadatel cestovat na lečení do Spojených států.
 • Dopis od lékaře nebo zdravotní instituce ve Spojených státech vyjadřující ochotu k ošetření onemocnění a uvádějící předpokládanou délku léčebního pobytu včetně všech léčebných výloh (poplatů lékaře, poplatků za hospitalizaci a další výlohy s léčebným pobytem spojených).
 • Potvrzení  o finanční odpovědnosti  od jednotlivců nebo organizace, která bude platit pacientův převoz , léčebné a pobytové výlohy. Ti, kteří budou garantovat platbu zmíměných výloh, budou muset prokázat, že jsou schopny  je uhradit, většinou formou bankovních výpisů nebo jiných potvrzení, např. příjmů, úspor nebo ověřených kopií daňového přiznání.
 • Pokud Vaše léčebné a cestovní výlohy platí příbuzní ve Spojených státech, musí být také předloženy doklady prokazující dostatečné finanční prostředky k jejich úhradě.
 • Pokud si léčebné a cestovní výlohy hradí žadatel sám, musí předložit doklady prokazující finanční prostředky, které má  k dispozici v České republice.