Turistika & Návštěvy

Cestující, který chce vstoupit na území Spojených států za účelem obchodní cesty nebo turistiky, může cestovat do do Spojených států bez víz (Visa Waiver Program) nebo požádat o víza kategorie B-1 (služební cesty, domácí zaměstnanci, akademici, vědci a studenti) nebo kategorie B-2 (dovolená, turistika, léčebný pobyt).

V obecné rovině potřebují cestující, kteří jedou do Spojených států za účelem dovolené, vízum B-2, a také všichni ti, kteří nejsou oprávněni k cestě v rámci bezvízového programu.

Více o vízech B1 a B2 na Travel.gov Visitor Visas – Business and Pleasure

Přijatelné činnosti v rámci B-1 víz:

Prodej

Jednotlivec, cestující do Spojených států, který se jede zúčastnit výstavy, smontovat výstavní stánek, ukázat vzorky, podepsat smouvy, a přijmout objednávku pro výrobky vyráběné a dodávané z České republiky, se mohou kvalifikovat pro víza B-1 nebo cestovat v rámci bezvízového programu. Držitel víz B-1 nebo cestující v rámci bezvízového programu nesmí prodávat ani objednávat zboží v rámci Spojených států. Pokud není vaše činnost popsána, budete potřebovat dočasné pracovní vízum (H-2).

Dobrovolná práce

Jednotlivci, účastníci programu dobrovolné služby, který je prospěšný americké komunitě, musí zároveň prokázat, že jsou členy nebo mají vazbu na určitou uznávanou náboženskou nebo neziskovou charitativní organizaci. Tito se mohou kvalifikovat pro víza B-1 nebo cestovat v rámci bezvízového programu, pokud budou vykonávat dobrovolnou práci, bez nároku za mzdu nebo odměnu z amerických zdrojů jinou než příspěvek nebo náhodné výdaje během pobytu ve Spojených státech; a nebudou se angažovat v prodeji věcí a/nebo získávání nebo přijímání darů.

Program dobrovolné práce je organizovaným projektem řízeným uznávanou náboženskou nebo neziskovou charitativní organizací, která pomáhá chudým nebo potřebným, nebo další náboženské nebo charitativní věci.

Pokud vaše činnost jako dobrovolný pracovník neodpovídá uvedenému popisu, budete muset zažádat buď o vízum výměnný pracovník (J-1) nebo dočasné pracovní vízum (H- 2B).

Upozornění: Pokud chcete vstoupit do Spojených států jako dobrovolný pracovník s vízem nebo v rámci bezvízového programu, musíte předložit dopis od vašeho amerického sponzora, který bude obsahovat následující informace:

 • Vaše jméno a datum narození;
 •  Vaši adresu trvalého pobytu;
 •  Jméno a adresu první destinace v USA;
 •  Předpokládanou délku pobytu.

Servisní technik

Pokud bude technik nebo technici instalovat, udržovat nebo opravovat komerční nebo průmyslové vybavení nebo stroje prodané firmou v České republice kupci ve Spojených státech, a kupní smlouva vyžaduje českou společnost pro poskytnutí servisu, pak vízum B-1 nebo cesta v rámci bezvízového programu bude vhodná. Nicméně, v tomto případě musí technik či technici disponovat specializovanými znalostmi, nezbytnými k vykonání údržby a opravy, neobdrží odměnu ze zdrojů ve Spojených státech, a společnost neobdrží žádnou platbu za tyto služby vedle té specifikované v původní prodejní smlouvě. Pokud neodpovídají navrhované činnosti uvedenému popisu, je nutné zažádat o dočasné pracovní vízum (H-2).

Upozornění: Vízum B-1 nebo cesta v rámci bezvízového programu se nevztahuje na stavební a konstrukční práce, a to přesto, že jsou tyto služby zahrnuty v kupní smouvě. V tomto případě musí žadatel vždy zažádat o H-2 víza.

Vízum B-1 nebo cesta v rámci bezvízového programu je také vhodná pro techniky, kteří cestují do Spojených států školit americkou obsluhu v instalaci, údržbě nebo opravě komerčního nebo průmyslového vybavení nebo strojů, jak je výše uvedeno. Jednotlivci, kterých se to týká, musí být placeni českou firmou a smlouva musí specifikovat, že prodávající takový servis poskytuje.

Přednášející/Lektoři

Pokud cestujete do Spojených států v souvislosti s vystoupením na přednášce, můžete cestovat na B-1 víza nebo v rámci bezvízového programu, pokud za svoje vystoupení nedostanete odměnu z amerických zdrojů, jinou než úhradu náhodných výloh během návštěvy.

Přednášející a lektoři, kteří obdrží honorář k náhodným výlohám se mohou kvalifikovat pro víza B-1 nebo cestovat v rámci bezvízového programu, pokud splňují následující požadavky:

 • Činnosti vykonávané pro jednu instituci nepřesáhnou více jak 9 dní;
 • Jedná se o neziskovou výzkumnou organizaci nebo vládní výzkumnou organizaci, nebo instituci pro vyšší vzdělávání, nebo příbuznou nebo přidruženou neziskovou instituci;
 • Tyto činnosti jsou vykonávány ve prospěch této instituce; a
 • Přednášející/lektor nepřijal honorář nebo platbu od pěti takovýchto institucí během předchozích šesti měsíců.

Pokud navrhované činnosti neodpovídají přesně tomu, jak je popsáno, bude muset žadatel žádat o vízum pro účastníka výměnného programu (J-1) nebo vízum pro přechodnou práci (H-1).

Konference

Účastníci vědeckých, vzdělávacích, odborných, nebo obchodních jednání, konferencí nebo seminářů mohou cestovat do Spojených států na vízum B-1 nebo v rámci bezvízového programu, pokud se kvalifikují. Držitelé víz B-1 nebo ti, kteří vstoupili na území Spojených států v rámci bezvízového programu, mohou přednášet, pokud nebudou z americké strany placeni jinak než za nenadálé výdaje během pobytu. Každý, kdo k nenadálým výdajům obdrží honorář, může stále cestovat na vízum B-1 nebo v rámci bezvízového programu, pokud splní následující podmínky:

 • Činnosti vykonávané pro jednu instituci nepřesáhnou více jak 9 dní;
 • Jedná se o neziskovou výzkumnou organizaci nebo vládní výzkumnou organizaci, nebo instituci pro vyšší vzdělávání, nebo příbuznou nebo přidruženou neziskovou instituci;
 • Tyto činnosti jsou vykonávány ve prospěch této instituce; a
 • Delegát nepřijal honorář nebo platbu od pěti takovýchto institucí během předchozích šesti měsíců.

Pokud navrhované činnosti neodpovídají přesně tomu, jak je popsáno, bude muset žadatel žádat o vízum pro účastníka výměnného programu (J-1) nebo vízum pro přechodnou práci (H-1).

Poznámka: Žádosti od žadatelů, kteří se zúčastní technické konference mohou být podrobeny dalším administrativmím procesům. Litujeme, že Vám nejsme schopni poskytnout informace o tom jak dlouho může vyřízení žádosti trvat. Prosím neplánujte svou cestu do té doby, než obdržíte Váš pas s vízem.

Výzkumný pracovník

Jedinec, který se bude zabývat nezávislým výzkumem, se může kvalifikovat pro víza B-1 nebo může cestovat v rámci bezvízového programu, pokud nebude z americké strany odměňován a tento výzkum nebude prospěšný pro americkou instituci. Ti, kteří budou z americké strany placeni a/nebo jejichž výzkum bude pro americkou stranu přínosem, musí zažádat o vízum pracovníka výměnného programu (J-1) nebo vízum dočasného pracovníka (H-1).

Lékařská výběrová stáž

Student medicíny, který chce přechodně vstoupit do Spojených států za účelem lékařské výběrové stáže (elective clerkship) ve fakultní nemocnici ve Spojených státech bez nároku na honorář, se může kvalifikovat pro vízum B-1, nebo cestovat v rámci bezvízového programu.

Poznámka: Lékařskou stáž může absolovovat pouze student medicíny, který chce vykonat svůj běžný třetí nebo čtvrtý rok odborné praxe ve Spojených státech jako součást zahraničního lékařského vzdělání. (Výběrová stáž dovoluje získat praktické zkušenosti a dovednosti v různých lekařských oborech pod dohledem a vedením fakultních lékařů v amerických fakultních nemocnicích jako součást zahraničního lékařského vzdělávání pro cizince. Nevztahuje se na lékařské školení pro absolventy, kde je nutné žádat o vízum J-1.)

Pokud žádáte o vízum, předložte dopis z americké lékařské fakulty popisující povahu a trvání výběrové stáže. Pokud cestujete v rámci bezvízového programu, předlozte tento dopis americkému imigračnímu úředníkovi při vstupu do Spojených států.

Studenti, kteří se chtějí školit jako fyzioterapeuté, zubaři, zdravotní sestry nebo veterináři musí zažádat o vízum účastníka výměnného programu (J-1) nebo vízum pro odborný výcvik (H-3).

Více o obchodních vízech v angličtině Business Travel to the United States (PDF – 362 KB)

Osobní a domácí služebnictvo, které doprovází nebo následuje zaměstnavatele do Spojených států, se může kvalifikovat pro víza B-1. Tato kategorie víz se vztahuje, ale není limitována pro kuchaře, komorníky, řidiče, služky, sluhy, vychovatelky k dětem, hospodyně, zahradníky nebo placené společníky apod. Více informací naleznete v příslušném typu víz.

Doprovod držitele nepřistěhovaleckých víz

Osobní nebo domácí služebnictvo zaměstnavatele, který chce vstoupit na území Spojených států, nebo se již nachází ve Spojených státech a je držitelem jedné z následujících kategorii nepřistěhovaleckého statusu B, E, F, H, I, J, M, O, P, Q nebo R, se může kvalifikovat pro B-1 víza, pokud splňuje následující:

 • Zaměstnanec byl zaměstnán zaměstnavatelem mimo území Spojených států minimálně jeden rok před vstupem zaměstnavatele do Spojených států, nebo pokud jejich vztah zaměstnavatel – zaměstnanec existoval před tím, než zažádal o vízum. Zaměstnavatel může doložit, že pravidelně zaměstnával (buď celoročně, nebo sezónně) pomoc v domácnosti, a to několik let před podáním žádosti;
 • Zaměstnanec má alespoň jednoletou zkušenost na pozici osobního nebo domácího sluhy, kterou může doložit prohlášením od předchozích zaměstnavatelů;
 • Zaměstnanec bydlí v zahraničí nemá v úmyslu opustit místo svého pobytu;
 • Zaměstnanec a zaměstnavatel podepsali pracovní smouvu obsahující prohlášení, ve kterém zaměstnavatel garantuje vyplácení minimální nebo běžné mzdy podle toho, která je vyšší (více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce USA), a ubytování a stravu zdarma, a zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro zaměstnance.

Doprovod amerického občana

Osobní nebo domácí služebnictvo, které doprovází nebo následuje amerického občana do Spojených států se může kvalifikovat pro vízum B-1, pokud jejich zaměstnavatel zpravidla bydlí mimo Spojené státy a cestuje do Spojených států pouze na přechodnou dobu, nebo jejich zaměstnavatel vykonává časté mezinárodní přesuny, které trvají více jak dva roky a který, jak je uvedeno v podmínkách smlouvy, jede do Spojených států na pobyt nepřesahující čtyři roky.

Poznámka: Není možné kvalifikovat se pro víza B-1, pokud bude americký občan bydlet trvale ve Spojených státech, to platí také pro jednotlivce, který byl před tím zaměstnán americkým občanem v zahraničí.

 1. Vztah zaměstnavatel – zaměstnanec existoval alespoň 6 měsíců před tím, než zaměstnavatel vstoupil na území Spojených států nebo, alternativně, zaměstnavatel pravidelně zaměstnával domácí služebnictvo ve stejném rozsahu, když pobýval v zahraničí;
 2. Zaměstnanec má alespoň jednoletou zkušenost na pozici osobního nebo domácího sluhy, kterou může doložit prohlášením od předchozích zaměstnavatelů;
 3. Zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro zaměstnance, a poskytne zaměstnanci ubytování a stravu zdarma a zpáteční letenku, tak jak je uvedeno v podmínkách pracovní smouvy.

V době žádosti o víza musí zaměstnanec předložit pracovní smlouvu, která byla podepsána zaměstnancem a zaměstnavatelem a obsahuje prohlášení, ve kterém zaměstnavatel garantuje, že vedle ustanovení v odstavci (3), zaměstnanec obdrží minimální nebo běžnou mzdu, podle toho, která je vyšší, za 8-mi hodinovou denní pracovní dobu. (Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce USA). Pracovní smlouva musí také obsahovat další zaměstnanecké výhody, které jsou běžné pro domácí nebo osobní služebnictvo v místě zaměstnání. Zaměstnavatel bude informovat zaměstnance o ukončení pracovní smlouvy minimálně 2 týdny předem; a že zaměstnanec nepotřebuje zaměstnavatele informovat o úmyslu opustit zaměstnání více jak dva týdny předem.

Jak mohu zažádat o víza?

Vedle požadovaných dokumentů pro žadatele o víza B-1, budete muset předložit originalní pracovní smlouvu podepsanou a datovanou zaměstnancem i zaměstnavatelem, která garantuje minimální nebo běžnou mzdu, podle toho, která je vyšší, za 8-mi hodinovou denní pracovní dobu, a další zaměstnanecké výhody běžné pro domácí nebo osobní služebnictvo v místě zaměstnání. V případě, že doprovázíte občana Spojených států, musí pracovní smouva také uvádět, že bude zaměstnavatel informovat zaměstnance o ukončení pracovní smlouvy minimálně 2 týdny předem; a že zaměstnanec nepotřebuje zaměstnavatele informovat o úmyslu opustit zaměstnání více jak dva týdny předem.

Studentská výměna

V obecné rovině, každý kdo si přeje studovat ve vzdělávací instituci ve Spojených státech, musí žádat o studentská víza (F-1). Nicméně, student, který navštěvuje denní studium ve vzdělávací instituci mimo Spojené státy, a který musí v rámci studia odjet studovat na semestr nebo akademický rok do Spojených států, musí zažádat o víza účastníka výměnného programu (J-1). Student by měl kontaktovat instituci ve Spojených státech, aby se přesvědčil, zda tento výměnný program stále existuje. Pokud ne, bude student muset zažádat o studentská víza.

Děti, které se účastní krátkodobého školního výměnného pobytu s americkou střední školou, jsou oprávněné žádat od B-2 víza, nebo mohou cestovat v rámci bezvízového programu, pokud se kvalifikují. Pokud však plánují zůstat ve Spojených státech na celé čtvrtletí nebo semestr, musejí žádat o příslušné vízum J-1 nebo F-1.

Profesoři/Lektoři/Řečníci

Členové akademických profesí, kteří se jedou do Spojených států angažovat v běžných akademických aktivitách, jako jsou např. přednášky, mohou cestovat na vízum B-1 nebo v rámci bezvízového programu. Ti, kteří obdrží k nenadálým výdajům i honorář, mohou žádat o víza B-1, pokud budou splňovat následující požadavky:

 • Činnosti vykonávané pro jednu instituci nepřesáhnou více jak 9 dní;
 • Jedná se o neziskovou výzkumnou organizaci nebo vládní výzkumnou organizaci, nebo instituci pro vyšší vzdělávání, nebo příbuznou nebo přidruženou neziskovou instituci;
 • Tyto aktivity jsou vykonávány ve prospěch této instituce;
 • Jedinec, na kterého se toto vztahuje, nepřijal tento honorář nebo platbu od pěti takovýchto institucí během předchozích šesti měsíců. Pokud navrhované činnosti neodpovídají přesně tomu, jak je popsáno, bude muset žadatel žádat o vízum pro účastníka výměnného programu (J-1) nebo vízum pro přechodnou práci (H-1).

Lékařská výběrová stáž

Student medicíny, který chce přechodně vstoupit do Spojených států za účelem lékařské výběrové stáže (elective clerkship) ve fakultní nemocnici ve Spojených státech bez nároku na honorář, se může kvalifikovat pro vízum B-1, nebo cestovat v rámci bezvízového programu.

Poznámka: Lékařskou stáž může absolovovat pouze student medicíny, který se chce vykonat svůj běžná třetí nebo čtvrtý rok odborné praxe ve Spojených státech jako součást zahraničního lékařského vzdělání. (Výběrová stáž dovoluje získat praktické zkušenosti a dovednosti v různých lekařských oborech pod supervizí a vedením fakultních lékařů v amerických fakultních nemocnicích jako součást zahraničního lékařského vzdělávání pro cizince. Nevztahuje se na lékařské školení pro absolventy, kteří musejí žádat o vízum J-1).

Pokud žádáte o vízum, předložte dopis z americké lékařské fakulty popisující povahu a trvání výběrové stáže. Pokud cestujete v rámci bezvízového programu, předložte tento dopis americkému imigračnímu úředníkovi při vstupu do Spojených států.

Studenti, kteří se chtějí školit jako fyzioterapeuté, zubaři, zdravotní sestry nebo veterináři, musejí zažádat o vízum účastníka výměnného programu (J-1) nebo vízum pro odbormý výcvik (H-3).

Konference

Účastníci vědeckých, vzdělávacích, odborných nebo obchodních jednání, konferencí nebo seminářů mohou cestovat do Spojených států na vízum B-1 nebo v rámci bezvízového programu, pokud se kvalifikují. Držitelé víz B-1 nebo ti, kteří vstoupili na území Spojených států v rámci bezvízového programu, mohou přednášet, pokud nebudou z americké strany placeni jinak než za nenadálé výdaje během pobytu. Každý, kdo k nenadálým výdajům obdrží honorář, může stale cestovat na vízum B-1 nebo v rámci bezvízového programu, pokud splní následující podmínky:

 • Činnosti vykonávané pro jednu instituci nepřesáhnou více jak 9 dní;
 • Jedná se o neziskovou výzkumnou organizaci nebo vládní výzkumnou organizaci, nebo instituci pro vyšší vzdělávání, nebo příbuznou nebo přidruženou neziskovou instituci;
 • Tyto činnosti jsou vykonávány ve prospěch této instituce; a
 • Delegát nepřijal honorář nebo platbu od pěti takových to institucí během předchozích šesti měsíců. Pokud navrhované činnosti neodpovídají přesně tomu, jak je popsáno, bude muset žadatel žádat o vízum pro účastníka výměnného programu (J-1) nebo vízum pro přechodnou práci (H-1).

Poznámka: Žádosti od žadatelů, kteří se zúčastní technické konference mohou být podrobeni dalším administrativmím procesům. Litujeme, že Vám nejsme schopni poskytnout informace o tom, jak dlouho může vyřízení žádosti trvat. Prosím neplánujte svou cestu dříve, než obdržíte Váš pas s vízem.

Výzkumný pracovník

Jedinec, který se bude zabývat nezávislým výzkumem, se může kvalifikovat pro víza B-1 nebo může cestovat v rámci bezvízového programu, pokud nebude z americké strany odměňován a tento výzkum nebude prospěšný pro americkou instituci. Ti, kteří budou z americké strany placeni a/nebo jejichž výzkum bude pro americkou stranu přínosem, musí zažádat o vízum pracovníka výměnného programu (J-1) nebo vízum dočasného pracovníka (H-1).

 • Zaměstnanec bydlí v zahraničí nemá v úmyslu opustit místo svého pobytu;
 • Zaměstnanec a zaměstnavatel podepsali pracovní smouvu, která obsahuje prohlášení, ve kterém zaměstnavatel garantuje vyplácení minimální nebo běžné mzdy, podle toho, která je vyšší, (Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva práce Spojených států www.dol.gov), a ubytování a stravu zdarma, a zaměstnavatel bude jediným poskytovatelem zaměstnání pro zaměstnance.

 

Žadatel, jehož hlavním důvodem cesty do Spojených států je léčebný pobyt nebo lékařská kontrola, by si měl požádat o vízum B-2 a při pohovoru předložit kromě vyžadovaných dokumentů také následující dokumenty:

 • Lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře, vysvětlující povahu onemocnění a důvod, proč musí žadatel cestovat na léčení do Spojených států.
 • Dopis od lékaře nebo zdravotní instituce ve Spojených státech vyjadřující ochotu k ošetření onemocnění a uvádějící předpokládanou délku léčebního pobytu včetně všech léčebných výloh (poplatů lékaře, poplatků za hospitalizaci a další výlohy s léčebným pobytem spojených).
 • Potvrzení  o finanční odpovědnosti  od jednotlivců nebo organizace, která bude platit pacientův převoz , léčebné a pobytové výlohy. Ti, kteří budou garantovat platbu zmíměných výloh, budou muset prokázat, že jsou schopni je uhradit, většinou formou bankovních výpisů nebo jiných potvrzení, např. příjmů, úspor nebo ověřených kopií daňového přiznání.
 • Pokud Vaše léčebné a cestovní výlohy platí příbuzní ve Spojených státech, musí být také předloženy doklady prokazující dostatečné finanční prostředky k jejich úhradě.
 • Pokud si léčebné a cestovní výlohy hradí žadatel sám, musí předložit doklady prokazující finanční prostředky, které má  k dispozici v České republice.

Pokud cestujete do USA z níže uvedených důvodů, musíte požádat o víza jiné kategorie než B1 a B2:

 • studium
 • zaměstnání
 • placené umělecké vystoupení nebo vystoupení před platícím publikem
 • příjezd jako člen posádky lodě nebo letadla
 • novinářská práce pro jakékoli médium
 • trvalý pobyt ve Spojených státech

Každý občan ČR musí mít vlastní cestovní doklad (pas).

Požadavky pro děti mladší 14 let, cestující do USA za účelem turistiky:

 • Každé dítě musí mít platný pas a vízum (není zde žádná vyjímka, týkající se věku dítěte)
 • Pokud je dítě občanem ČR nebo některé ze zemí z programu Visa Waiver, vlastní biometrický pas a cestuje do USA za účelem turistiky na dobu kratší než 90 dní, může využít tzv. Bezvízového programu s elektronickou cestovní registrací ESTA.
 • Dítě, které cestuje s jedním z rodičů a je uvedeno v jeho pase (neplatí pro občany ČR) musí mít vlastní vízum

Požadavky pro děti cestující do USA za jiným účelem než je turistika:

 • Rozhodněte se, o jaký typ víz budete žádat v závislosti na účelu cesty. Dále postupujte stejným způsobem jako u ostatních víz.