Studentská víza (víza F-1 a M-1)

Student, který si přeje studovat na univerzitě nebo v jiné akademické vzdělávací instituci ve Spojených státech, bude muset zažádat o studentská víza (F-1); ti kteří si přejí studovat v institucích zabývajících se odborným a profesním vzděláváním nebo neakademickým vzděláváním, budou muset zažádat o víza (M-1).

Držitelé turistických víz (B-2) a ti, kteří vstoupili do Spojených států v rámci bezvízového program, nesmí studovat na plný úvazek. Ohledně studia na vysoké škole nebo na univerzitě ve Spojených státech kontaktujte prosím Fulbrightovu komisi.

Akademická víza (F-1)

Student, který si přeje studovat na univerzitě nebo v jiné akademické instituci ve Spojených státech, včetně základních a středních škol nebo jazykových škol, musí zažádat o víza F-1. Sekce 214(I) Imigračního zákona (INA) zakazuje vydání víz F-1 studentům, kteří plánují navštěvovat veřejné zakladní školy (od třídy K až do třídy 8, přibližně od 5 do 14 let) a veřejně financované programy pro vzdělávání dospělých, jako jsou např. jazykové kurzy.

Studenti, kteří zažádají o vízum F-1 ke studiu na veřejné střední škole (od třídy 9 až do třídy 12, přibližně od 14 do 18 let), jsou limitováni k maximálně 12 měsícům platnosti statusu F-1 v rámci studia veřejné střední školy a musí prokázat, že mají zaplacené plné školné nebo dostatek financí na zaplacení plného školného před tím, než dojde k vyřízení víz. Toto pravidlo se nevztahuje na studenty, kteří plánují navštěvovat soukromé základní a střední školy.

Neakademická víza (M-1)

Student, který si přeje studovat studijní kurz, který není primárně akademicky zaměřen v již existující odborné nebo jiné uznávané neakademické instituci, jako je např. střední odborná nebo obchodní škola, musí zažádat o víza kategorie M-1.

Práce

Za určitých omezených okolnostech je pro držitele víz F-1 možné získat povolení k práci ve Spojených státech. Držitelé víz M-1 mohou začít pracovat pouze pokud je práce součástí požadovaného praktického výcviku a je předstihu odsouhlasena Imigrační službou Spojených států (USCIS).

Vstup & délka pobytu

Držitel studentských víz F-1 nebo M-1 může vstoupit na uzemí Spojených států max. 30 dnů před datem uveným na formuláři I-20A nebo I-20M. Omezení 30 dnů se nevztahuje na studenty vracející se k již započatému studiu; ti mohou vstoupit do USA kdykoliv. Držitel víz F-1 může zůstat ve Spojených státech maximálně 60 dní po ukončení kurzu nebo praktického cvičení. Poznámka: Délka statusu studenta v kategorii víz F-1 ve veřejně financované střední škole nemůže přesáhnout 12 měsíců výuky.

Držitel víz M- 1 může zůstat ve Spojených státech na dobu, která je potřeba k ukončení studia, jak je uvedeno na formuláři I- 20M, plus 30 dní nebo jeden rok, podle toho, co je kratší.

Pokud si přejete zůstat déle, budete muset zažádat o úpravu statusu nebo o prodloužení pobytu na Imigrační službě Spojených států, pod kterou podle místa pobytu ve Spojených státech spadáte.

Manželé/manželky, děti a partnerky/partneři

Manželé/manželky a/ nebo děti do 21 let, kteří si přejí doprovázet nebo následovat hlavního držitele víz do Spojených států na délku jeho/jejího pobytu, musí zažádat o víza pro osoby závislé F-2 nebo M-2. Manželé/manželky a/ nebo děti, kteří neplánují bydlet na území Spojených států s hlavním držitelem víz, ale plánují jej pouze navštěvovat, mohou zažádat o víza turistická (B-2) nebo cestovat v rámci bezvízového programu.

F-2/M- 2 nebo F-1

Není vyžadováno, aby manželé/manželky a/nebo děti držitelů víz F-1 nebo M-1 žádali o studentská víza (F-1), pokud plánují studovat ve Spojených státech; mohou studovat na víza F-2 nebo M-2. Nicméně, pokud se kvalifikují, mohou žádat o víza F-1. Pokud máte školou povinné děti a chcete zažádat o studentská víza, podmínky naleznete v sekci studentských víz F-1.

Práce na víza F-2/ M-2

Držitelé víz F-2 nebo M-2 nemohou pracovat. Pokud by chtěli začít pracovat, musí mít vhodné pracovní vízum.

Myslím si, že se kvalifikuji k získání víz F nebo M, co mám dělat?

Nejprve musíte od školy nebo akademické instituce získat formulář I-20A–B Certifikát způsobilosti pro vydání nepřistěhovaleckého víza (F-1) studentského statusu (pro akademické studenty a studenty jazyků) nebo formulář I-20M-N Certifikát způsobilosti pro vydání nepřistěhovaleckého víza (M-1) studentského statusu. Školy a instituce, které mají souhlas vlády Spojených států k registraci zahraničních studentů, vydávají tyto formuláře. Formulář I- 20A–B nebo I-20M–N není platný k cestě do Spojených států, pokud není doprovázen platným vízem. Až budete mít tento formulář, musíte zažádat o víza prostřednictvím formuláře DS- 160.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Vám nemůžeme předem zaručit, zda a kdy Vám bude vízum vydáno, doporučujeme nekupovat nevratné letenky nebo nezajišťovat pobyt před tím, než Vám bude vízum vydáno.