Spolužijící partneři

Americký vízový zákon neuznává partnerský (nemaželský) vztah, a proto partneři nebo snoubenci hlavního žadatele o vízum nemohou žádat o odvozené vízum stejného druhu. V těchto případech musí partneři nebo snoubenci žádat o vízum zcela samostatně. Partneři, kteří jsou součástí domácnosti hlavního žadatele a jejichž hlavním důvodem vycestování do USA je doprovod tohoto žadatele, mohou žádat o B-2 (turistické) vízum. Partneři, kteří mají v úmyslu v USA pracovat nebo studovat, musí žádat o  své vlastní  pracovní nebo studijní vízum.

Jak dlouho mohu zůstat ve Spojených státech?

O délce pobytu v USA každého žadatele rozhodne imigrační úředník při příletu do USA. Držitelům B-2 víz může být povolena doba maximálně 6 měsíců  s možností  prodloužení o dalších 6 měsíců. Ti, kteří hodlají v USA zůstat déle než 6 měsiců, musí požádat o prodloužení pobytu na nejbližším imigračním úřadě USCIS.

Jak požádám o víza?

Poněvadž vaše žádost vyplývá z  partnerství s hlavnim žadatelem, musíte dokázat existenci tohoto vztahu, např. kopií společné hypotéky, společné nájemní smlouvy, bankovního účtu atd.  Doporučujeme, abyste o vízum požádali společně se svým partnerem (hlavním žadatelem). Pokud to nebude možné, potom předložíte během svého pohovoru kopii víza, které bylo již vašemu partnerovi do pasu vydáno, společně s ostatními požadovanými dokumenty. Další informace naleznete zde.