Práce a cestování (J-1 Program)

Účastníci programu Práce a cestování v USA ve Washingtonu, DC.
Účastníci programu Práce a cestování v USA ve Washingtonu, DC.

V rámci programu Práce & cestování v USA (Summer Work & Travel), který je součástí programu J-1, dostávají studenti vysokých škol povolení pracovat a cestovat v USA v letních měsících. Pracovní místa mají sezónní charakter, většinou se jedná o práci v cestovním ruchu, v hotelích, přímořských rekreačních střediscích, restauracích a zábavních či národních parcích.

Program J-1, který se se oficiálně jmenuje Program výměny návštěvníků (Exchange Visitor’s Program), vznikl v roce 1961 za prezidenta Johna F. Kennedyho. J-1 vízum je pro mladé lidi často nejjednodušší a z hlediska nákladů nejefektivnější cestou k získání krátkodobého pracovního povolení v USA.

V rámci tohoto programu nejsou povoleny tyto pracovní činnosti: práce s dětmi, práce ve zdravotnictví, práce na malých nebo velkých lodích, práce v letadlech, práce v agenturách zprostředkujících (dočasné) zaměstnání, práce ve školách, práce v táborech

Základní požadavky
 • Student, který absolvoval alespoň jeden semestr, studující prezenční  formu studia na akreditované univerzitě, technické/ odborné vysoké škole nebo akreditované vyšší odborné škole
 • Znalost angličtiny by měla být na takové úrovni, aby byla dostatečná ke komunikaci v závislosti na pracovním zařazení
 • Délka pobytu: 2 až 4 měsíce na práci plus 30 dnů na cestování.
 • Programové období: od 1. května do 30. září, včetně 30 dnů na cestování  (ne později, než začne školní rok).
 • Typ víza: J1, Program práce a cestování
 • Poplatky: vízový poplatek MRV (Machine Readable Visa, strojově čitelná víza) a poplatek za zpracování v databázi Informačníhosystému pro studenty a výměnné návštěvníky (tzv. SEVIS poplatek)
Jak postupovat
 1. Získejte informace: zvažte, zda využijete služeb agentury, která se specializuje na umísťování studentů v programu Práce & cestování v USA. Agentury vám mohou poskytnout všechny služby potřebné pro vaši cestu. Např.:
  — dočasné ubytování
  — cestovní pojištění
  — tipy při hledání práce
  — letenky a ubytování na první dny
  —rady ohledně celního řízení
 2. Najděte si práci: než přijedete do USA, budete potřebovat mít zajištěnou práci. Tu si zařídíte sami nebo právě prostřednictvím agentury anebo můžete přímo kontaktovat Vámi vybraného akreditovaného sponzora on-line: http://j1visa.state.gov/participants/
 3. Pracovní doklady a formuláře: jakmile získáte práci a budete se připravovat na cestu, musíte dobře pochopit, jak důležité jsou programové doklady a formuláře:
Formuláře
 • DS -2019 – formulář s tímto kódem oficiálně stanovuje vašeho sponzora, popisuje účel programu a uvádí přesně období, během kterého smíte pracovat. Tento formulář budete potřebovat, až budete žádat o vízum na velvyslanectví v Praze a o kartu sociálního pojištění (Social Security Card) v USA
 • Karta sociálního pojištění (Social Security Card) – co nejdříve po vstupu do USA musíte požádat o kartu sociálního pojištění; číslo vašeho sociálního pojištění používá státní správa pro sledování placení daní.
 • I-9 – poté, co budete zaměstnáni, váš zaměstnavatel vyplní formulář I-9 Employment Eligibility Verification Form (potvrzení způsobilosti k práci), který prokazuje, že pracujete legálně.
 • W-4 – až začnete pracovat, váš zaměstnavatel vám dá vyplnit formulář W-4 Employee´s Withholding allowance Certificate (potvrzení o odečitatelných částkách zaměstnance); na základě tohoto formuláře se určuje, jak velká částka má být odečtena z vaší výplaty na daně.
Vízový proces

Instrukce jak žádat o vízum do USA najdete na naší webové stránce Nepřistěhovalecká víza nebo na http://www.ustraveldocs.com/cz.

Letenku si rezervujte až poté, co obdržíte pas s platným vízem.

Praktické informace

Zkušenosti, které získáte během svého pobytu ve Spojených státech, jsou velmi specifické a budou vás provázet po celý život. Následující poznámky berte jako návrhy, které vám mohou pomoci maximalizovat pozitivní stránky vašeho pobytu v USA. Když přijedete poprvé na místo svého pobytu v USA, můžete se cítit dezorientováni. Namísto
v prostředí, které znáte, se budete pohybovat a jednat v prostředí s jiným jazykem a novou kulturou.

Peníze

Nenoste větší obnosy peněz, vezměte si raději karty do bankomatů nebo cestovní šeky (traveler’s checks). Cestovní šeky v hodnotě 1.000 USD mohou před první výplatou stačit. První výplatu dostanete nejdříve po dvou týdnechpráce. Platební karty typu MasterCard nebo Visa z různých bank můžete používat i při placení v obchodech, ale je důležité sledovat stav peněz na účtu.

Ubytování

Pokud nemáte ubytování zajištěné předem, najdete seznam bytů k pronajmutí v místních novinách v části Classified Ads. Do nákladů na bydlení započítejte tzv. kauci (security deposit) – nájemné za jeden měsíc. Než se nastěhujete, požádejte pronajímatele o písemný seznam věcí, které bude při vašem odjezdu kontrolovat. Kauce se na konci pobytu vrací, anebo je poslední měsíční splátkou, pokud pronajatý byt nepoškodíte. Zjistěte si, jestli topení, elektřina, plyn a odvoz odpadků jsou v nájemném zahrnuty.

Při podpisu nájemní smlouvy (lease agreement) je třeba si uvědomit, že mlouvu podepisujete na delší období a je velmi těžké ji později zrušit.

Doprava

Autobusová a vlaková dopravní síť není tak rozsáhlá a hustá jako v Evropě. Většina Američanů vlastní auto, které je nejběžnějším dopravním prostředkem. Velká města, jako je New York, Washington, D.C., Chicago nebo San Francisco, mají spolehlivě fungující systém veřejné dopravy.

Společenský život

Američané jsou přátelští lidé. Ovšem otázky typu „Jak se máte?“ nebo „Co děláte?“ jsou jen společenské fráze, na které se nevyžaduje odpověď. Na veřejných prostranstvích je zakázáno pít alkohol. Na společenských akcích nebo návštěvách se očekává odmítavý vztah k alkoholu a kouření. V USA mohou pít alkohol jen osoby, které mohou doložit, že dovršily 21 let. Aktuálním tématem je v Americe sexuální obtěžování. Muži si musí dávat pozor na dvojsmyslné řeči, pohyby nebo chování, které by mohly ženu urazit.

Stravování v restauracích

Když vám Američan zavolá, abyste šli spolu na oběd nebo večeři, neznamená to, že za vás bude také platit. Pokud nechcete platit společně, žádejte oddělený účet (separate check). Za obsluhu se nechává spropitné do výšky 15 – 20 %. Po zaplacení účtu se peníze nechávají číšníkovi nebo se položí na stůl.

Bezpečnost

Telefonní číslo nouzového volání 911 použijte na přivolání lékařské pomoci nebo policie. Doklady a peníze noste na bezpečném místě na těle nebo v dobře uzavřené tašce. Pas s vízem mějte u sebe; pro jistotu si udělejte fotokopie těchto dokladů.

Pokud vás někdo chce okrást, nebraňte se. Pasivně všecko odevzdejte. Vyhnete se tak případným zraněním.

Zdravotní pojištění

Před cestou uzavřete cestovní pojištění nákladů na léčení. Účastníci výměnných programů jsou většinou pojištěni v rámci programu; pokud tomu tak ale není, je rozhodně třeba se pojistit už před odjezdem. Lékařské ošetření bez pojištění je velmi drahé.

Další informace

Pokud máte sponzora, může vám pomoci a poradit při vyřizování formalit.

Zjistěte si, jak se dostanete z místa příletu do cíle vaší cesty.

Po přistání v USA projdete imigrační kontrolou, při které vám úředník zkontroluje pas, vízum a formulář DS-2019, odebere vám otisky prstů a vyfotografuje vás, což je součást systému registrace návštěvníků US-VISIT. Potom projdete celní kontrolou. Musíte přiznat všechny předměty, které přivážíte a které nejsou určeny pro vaši osobní potřebu (např. smíte přivézt dárky do hodnoty 100 USD).

Kvůli zdravotním omezením není vždy možné přivézt do USA věci, jako je maso, semínka, čerstvé ovoce a zeleninu, živá zvířata nebo rostliny. Pečené výrobky, ryby a některé zpracované potraviny jsou povolené. Více informací najdete na webové stránce www.cbp.gov. V případě potřeby se můžete obrátit na českou agenturu nebo na amerického sponzora.

Pokud vám sponzor nezprostředkoval zaměstnání, musí vás informovat, jak si zaměstnání najít, dát vám seznam zaměstnavatelů a pomoci vám zajistit si práci. Vaše agentura a sponzor by vám měli pomoci řešit problémy s ubytováním, se zaměstnavatelem anebo akutní zdravotní problémy. Váš americký sponzor je uvedený na formuláři DS-2019 a měli byste se ještě před vycestováním ujistit, že na něj máte kontakt.

Obstarejte si kopie důležité lékařské dokumentace a předpisů. Na zavazadla si připevněte visačky (zvenčí i dovnitř) s adresou a telefonním číslem v USA i v Česku. Seznamte se s předpisy letecké společnosti, která bude vás a vaše zavazadla přepravovat. Zjistěte si, jaké je počasí v místě vašeho pobytu, a podle toho si zabalte.

Do letadla si vezměte příruční zavazadlo s nejdůležitějšími osobními věcmi pro případ, že by se vaše další zavazadla opozdila.

Velvyslanectví nemá daňového poradce. S otázkami ohledně daní se obracejte na svou agenturu nebo na americký daňový úřad na www.irs.gov. Případné otázky týkající se karty sociálního pojištění adresujte přímo úřadu, kde jste žádali o číslo sociálního pojištění (Social Security Number, SSN).

Upozorňujeme vás, že elektrické napětí v USA je 110 V (v Evropě 220 V), takže budete potřebovat transformátor (ne jenom adaptér), pokud budete chtít používat evropské elektrické přístroje.

Dále upozorňujeme, že jen někteří mobilní operátoři v USA používají systém GSM, který na trhu v Evropě převažuje, a pouze tří- nebo čtyřpásmové telefony jsou uzpůsobeny k provozu v Evropě i USA. Pokud takový přístroj vlastníte, můžete využít roaming partnerů vašeho mobilního operátora (drahé řešení), nebo si můžete koupit SIM kartu nezávisle na přístroji a používat americké číslo.

Internetové zdroje pro plánování vaší cesty

Cestování po Spojených státech nemusí být drahé! Můžete navštívit nádherná místa a přitom ušetřit peníze, pokud si vyberete rozumně dopravu a ubytování. Nabízíme vám několik užitečných webových stránek.

Doprava

Hotely a motely

Alternativní ubytování

 • YMCA.net – Young Men´s Christian Association
 • Airbnb.com – Ubytování v soukromí, tipy na cestování
 • Gocampingamerica.com – možnosti ubytování v kempech v USA, oficiální webová stránka neziskového sdružení National Association of RV Parks & Campgrounds (ARVC), profesní sdružení reprezentující odvětví komerčních parků pro obytné vozy a kempinků po celých Spojených Státech
 • DudeRanches.com – informace o turistických rančích v Severní Americe