Novináři & Pracovníci v médiích (I)

Zástupci zahraničních médií, cestující pracovně do Spojených států, musejí zažádat o vízum typu “I”. Nemohou cestovat v rámci bezvízového programu, ani na víza typu B-1. Těm, kteří se o vstup bez vhodných víz pokusí, bude vstup na území Spojených států odepřen.

Důležité: Novináři, pracující jako osoby samostatně výdělečně činné, mohou žádat o vízum typu “I” pouze pokud budou mít pracovní smlouvu s mediální společností.

Kdo může zažádat

Pracovníci médií, kteří jsou angažovaní ve filmové produkci nebo distribuci včetně zaměstnanců nezávislých produkčních společností, se mohou kvalifikovat na víza typu “I” pouze pokud bude natočený filmový material použit k šíření informací nebo zpráv. Definice termínu zástupci zahraničních médií zahrnuje, ale není limitována, pouze zástupce tisku, rádií nebo filmu, jejichž aktivity jsou nezbytné pro chod zahraničního média, například reportéři, filmové štáby, redaktoři, vydavatelé nebo osoby podobného povolání. Je důležité si uvědomit, že pouze osoby, jejichž činnosti jsou v obecné rovině spojeny s žurnalistikou, mohou žádat o víza typu “I”. Lidé, kteří jsou zapojeni do přidružených činností, jako jsou například korektoři, knihovníci atd., budou potřebovat víza typu O, P nebo H.

Některé činnosti se kvalifikují pro vydání víz typu „I“, protože plní informační účel, jiné se ale kvalifikovat nemusí. Proto musí být každý případ posuzován zvlášť, při zvážení všech okolností. Při rozhodování, zda se ta či ona činnost kvalifikuje pro víza typu „I“, se zaměřujeme na dvě oblasti: jde o činnost nezbytně informativní, a jde v obecné rovině o činnost, která se vztahuje na proces získávání nových zpráv. Obecně platí, že příběhy, které pojednávají o událostech, včetně těch sportovních, mají nezbytný informační charakter a jsou obvykle vhodné pro klasifikaci aktivit v rámci víz typu „I“. Příběhy, které zahrnují inscenované události, i takové, které jsou impovizované, jako jsou např. televizní reality show nebo vědomostní soutěže, nejsou primárně informativního charakteru a novinářiny se netýkají. Také natáčení dokumentů zahrnující inscenovanou zábavu s herci nelze chápat jako událost informativního charakteru. Členové týmu, který pracuje na takové produkci, se nekvalifikuji na víza typu „I“. Budou tedy potřebovat zažádat o pracovní víza (O, P nebo H).

A co komerční nebo zábavní filmové projekty?

Pokud má filmový projekt komerční nebo zábavní hodnotu, je vhodné zažádat o pracovní vízum typu O, P nebo H, na které musí být získáno pracovní povolení a odsouhlasená petice Imigračním úřadem Spojených států (United States Citizenship and Immigration Service – USCIS) ve Spojených státech. Konečné rozhodnutí o tom o typu pracovních víz bude učiněno Imigračním úřadem, až bude žádost podána.

A co novináři pracující pro americké novinářské organizace?

Zahraniční novináři pracující pro zahraniční pobočku americké televizní nebo rozhlasové sítě, noviny nebo jiná media, mohou zažádat o víza typu “I”, pokud jedou do Spojemých států pouze poskytnout reportáž zahraničnímu publiku ohledně událostí ve Spojených státech a budou placeni pobočkou sídlící mimo Spojené státy. Pokud jede novinář nahradit nebo pomoci americkému novináři v reportování událostí ve Spojených státech pro americké publikum, potom bude potřebovat vhodná pracovní víza (O nebo H).

Manželé/manželky, děti & partneři

Manželé/manželky nebo děti do 21 let, kteří chtějí doprovázet nebo následovat hlavního držitele víz ve Spojených státech během jeho/jejího pobytu, musejí zažádat o víza typu “I” jako osoby závislé. Manželé/manželky nebo děti, kteří neplánují ve Spojených státech bydlet s hlavním držitelem víz, ale přejí si jej jenom navštívit, mohou zažádat o turistická víza B-2, nebo, pokud se kvalifikují, mohou cestovat v rámci bezvízového programu.

Více informací týkající se dlouhodobých partnerů/partnerek naleznete zde.

I nebo F-1

Není vyžadováno, aby manželé/manželky a/nebo děti držitelů víz typu “I” žádali o studentská víza (F-1) pokud plánují studovat ve Spojených státech; mohou studovat na víza typu “I”. Nicméně, pokud se kvalifikují, mohou žádat o víza F-1. Pokud máte školou povinné děti a chcete zažádat o studentská víza, podmínky naleznete v sekci studentských víz F-1.

Práce na víza “I” pro osoby závislé

Držitel víz “I” jako osoba závislá, nesmí ve Spojených státech pracovat. Pokud by pracovat chtěl, musí mít patřičné pracovní vízum.

Myslím si, že se kvalifikuji k získání víz typu “I”, co mám dělat?

Musíte požádat o víza. Pokud zažádate o víza od 1.dubna 2010, budete muset vyplnit nový formulář DS-160, více informací naleznete zde.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Vám nemůžeme předem zaručit, zda a kdy Vám bude vízum vydáno, doporučujeme nekupovat nevratné letenky nebo nekompletovat cestovní plány před tím, než Vám bude vízum vydáno.