Nepřistěhovalecká víza

Ministerstvo zahraničí USA zvýšilo některé poplatky za zpracování žádostí o nepřistěhovalecká víza (NIV). Tato zvýšení poplatků jsou účinná od 30. května 2023.

 • Poplatek za žádost o nepřistěhovalecká víza pro podnikání nebo turistiku (B1/B2) a další nepřistěhovalecká víza bez petice, jako jsou studentská a víza pro výměnný pobyt, se zvýšil ze 160 USD na 185 USD.
 • Poplatek za žádost o nepřistěhovalecká víza na základě petice pro dočasné pracovníky (kategorie H, L, O, P, Q a R) se zvýšil z 190 USD na 205 USD.
 • Poplatek za žádost o víza pro smluvního obchodníka, smluvního investora a žadatele o smlouvu ve specializovaném povolání (kategorie E) se zvýšil z 205 USD na 315 USD.

Ostatní konzulární poplatky zůstávají stejné, včetně prominutí poplatku za dvouletý pobyt pro některé vymenne pobyty. Žadatelům, kteří již zaplatili poplatek za žádost o vízum, který je aktuálně platný a nevypršela jeho platnost, ale kteří se ještě nedostavili na vízový pohovor nebo čekají na vyřízení svého případu, nebudou účtovány žádné další poplatky.

Očkování proti COVID-19

Od 12. května 2023 již cestující, kteří nejsou přistěhovalci, nemusí před nástupem na let do Spojených států předkládat očkování proti COVID-19.

Zdroj: Administrativa Biden-Harris ukončí požadavky na očkování proti COVID-19 pro federální zaměstnance, podnikatele, mezinárodní cestovatele, vzdělávací pracovníky a zařízení s certifikací CMS I whitehouse.gov

Požádejte o vízum bez pohovoru

Následující skupiny mohou mít nárok na žádost o vízum bez pohovoru (upuštění od pohovoru):

 • do 14 let, pokud jeden z rodičů má vízum
 • 80 let a více
 • kdokoli, kdo obnovuje stejný typ víza, jehož platnost vypršela v posledních čtyřech letech nebo je stále platná
 • žadatelé poprvé žádající o pracovní víza na základě petice nebo víza F, M nebo akademičtí J, kteří dříve cestovali do Spojených států na vízum nebo ESTA

Chcete-li potvrdit, zda splňujete podmínky pro tuto možnost, navštivte prosím https://www.ustraveldocs.com/cz/cz-niv-visarenew.asp. Důrazně doporučujeme žadatelům, aby tuto možnost využili, pokud se kvalifikují. Pokud se kvalifikujete, ale odmítnete žádost o prominutí pohovoru, neudělíme Vám urychlenou schůzku na dřívější pohovor.

Případy zamítnutí 221(g) podle prezidentských proklamací odvolány 8. listopadu

Případy zamítnuté podle 221(g) pouze z důvodu přítomnosti žadatele v zemi, na kterou se vztahuje regionální prohlášení o COVID, mohou požádat, aby byl jejich případ znovu posouzen, aniž by podali novou žádost nebo požadovali novou platbu poplatku MRV. Pokud byste chtěli, aby konzulární úředník znovu zvážil vaši žádost o vízum, zašlete prosím e-mail na adresu consprague@state.gov. Musíte uvést datum pohovoru a typ víza (tj. B1, J1).

Poznámka pro žadatele o vízum, pokud cestují z jiných obcí ČR než z Prahy aby požádali o vízum.

Pokud cestujete ze vzdálenějších míst ČR, abyste požádali o vízum v Praze, vezměte prosím na vědomí, že nebudeme upřednostňovat vaši schůzku ani žádné následné požadavky kvůli nutnosti cestovat. Nezaručujeme zpracování víz v žádném daném časovém rámci. Vzhledem k aktuální situaci je možné, že budeme muset schůzky v krátké době zrušit.

Žadatelé, kteří nemohou vést pohovory v angličtině, češtině, ukrajinštině nebo ruštině, si musí  na schůzku k vízovému pohovoru přivést osobního tlumočníka. Pro vice informaci navštivte prosím naše stránky a vyberte “přizvání tlumočníka na můj pohovor“.

Navštivte prosím naši webovou stránku Global Support Services (GSS), kde najdete úplné informace o žádosti o nepřistěhovalecká víza do USA, včetně adresáře kategorií nepřistěhovaleckých víz.

 • Až na výjimky si všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza od narození do 79 let musejí domluvit schůzku k pohovoru s americkým konzulárním úředníkem na stránce ustraveldocs.com.
 • Žadatelé se mohou přihlásit k pohovoru (nebo změnit termín svého pohovoru) nejpozději den před pohovorem do 12 hodin na stránce ustraveldocs.com.
 • Prosím nechoďte více než 15 minut předem, podrobnosti o návštěvě ambasády najdete zde. S sebou prosím přineste níže uvedené dokumenty.

Pokud nutně potřebujete vycestovat, podle jednoho z níže uvedených kritérií, můžete požádat o urychlenou schůzku. Nejprve si musíte naplánovat pravidelnou schůzku online na http://www.ustraveldocs.com/cz/cz-niv-visaapply.asp na nejbližší dostupný termín a poté požádat o urychlenou schůzku s vysvětlením důvodů své žádosti a odesláním jakékoli podpůrné dokumentace. Konzulární úředník vyhodnotí váš případ a odpoví prostřednictvím této webové stránky. Při pohovoru budete požádáni, abyste předložili listinné důkazy k prokázání naléhavosti. Upozorňujeme, že z důvodu vysoké poptávky nemusíme být schopni schválit všechny žádosti o nouzové schůzky.

Mezi naléhavé situace patří:

 • studenti nebo výměnní návštěvníci, kteří potřebují zahájit nebo obnovit platný studijní program začínající před prvním dostupným termínem schůzky;
 • Humanitární, jako je vážná nemoc nebo smrt blízkého člena rodiny;
 • Odepření ESTA (Stále byste měli požádat o ESTA v dostatečném předstihu před plánovanou cestou. ESTA je běžně zamítnuta kvůli trestné činnosti nebo zatčení, předchozímu zneužití amerických víz a cestování do Iráku, Íránu, Sýrie nebo na Kubu od ledna 2021. Odmítnutí ESTA z těchto důvodů by měl cestující předvídat)
 • Naléhavá obchodní cesta, kterou nebylo možné předem předvídat