Nepřistěhovalecká víza

Kvůli pandemii COVID-19 nebude Velvyslanectví USA v Praze nadále schopno obnovit rutinní vízové operace a v dohledné době bude mít i nadále omezenou kapacitu pro vyřizování nepřistěhovaleckých víz. V současné době nabízíme tolik schůzek, kolik dovolují místní podmínky, zdroje a bezpečnostní hlediska. I když se Velvyslanectví USA v Praze snaží vyřídit žádosti o víza co nejdříve, prodlužují se čekací doby a hormadí nevyřízené záležitosti a nebudeme schopni vyhovět většině žádostí o urychlené schůzky. Vyzýváme všechny žadatele, aby si uvědomovali omezení a přihlásili se včas. Termíny budou k dispozici podle zásady, kdo dřív přijde, ten dřív bere, tak jak to kapacita dovolí.

Zdraví a bezpečnost našich žadatelů o víza i zaměstnanců zůstává naší nejvyšší prioritou a v našem zařízení prosazujeme přísná opatření týkající se sociálního distancování a požadujeme masky zakrývající ústa a nos.

Váš nevyužitý poplatek za MRV zůstává v platnosti a může být použit k naplánování schůzky s pohovorem v zemi, kde byl zakoupen a to do jednoho roku od data platby nebo do 30. září 2022, podle toho, co nastane později.

Zamítnutí vízových případů pod kodem 221(g) podle prezidentských proklamací bylo odvoláno 8. listopadu.

Případy zamítnuté podle paragrafu 221(g) pouze z důvodu přítomnosti žadatele v zemi, na kterou se vztahuje regionální prohlášení o COVID, mohou být přezkoumány, aniž by tito žadatelé podali novou žádost nebo znovu zaplatili vízový poplatek MRV. Pokud byste chtěli, aby konzulární úředník znovu zvážil vaši žádost o vízum, zašlete prosím e-mail na consprague@state.gov . Musíte uvést datum pohovoru a typ víza (tj. B1, J1).

Speciální podmínky pro žadatele o víza typu F, M a akademické J.

Konzulární úředníci mohou nyní upustit od požadavku na vízový pohovor pro žadatele o víza typu F, M a akademických J, kterým byl dříve udělen jakýkoli typ víza a kterým nikdy nebyla žádost o vízum zamítnuta, nebo pokud takové zamítnutí nebylo překonáno. Navíc nesmí mít  zjevnou nebo potenciální nezpůsobilost pro žádost o vízum. Dále jde o prvožadatele o vízum F, M a akademické J, kteří jsou občany nebo státními příslušníky země, která se účastní programu bezvízového styku (VWP), za předpokladu, že nemají zjevnou nezpůsobilost nebo potenciální nezpůsobilost. Pokud jste kvalifikovaní, vytvořte si účet online na ustraveldocs.com a postupujte podle pokynů.

Poznámka pro žadatele ze třetích zemí

Pokud cestujete mimo svou zemi, abyste požádali o vízum v Praze, vezměte prosím na vědomí, že nebudeme upřednostňovat vaši schůzku ani žádné následné požadavky kvůli nutnosti cestovat. Nezaručujeme zpracování víz v žádném daném časovém rámci.

  • Až na výjimky si všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza od narození do 79 let musejí domluvit schůzku k pohovoru s americkým konzulárním úředníkem na stránce ustraveldocs.com.
  • Žadatelé se mohou přihlásit k pohovoru (nebo změnit termín svého pohovoru) nejpozději den před pohovorem do 12 hodin na stránce ustraveldocs.com.
  • Prosím nechoďte více než 15 minut předem, podrobnosti o návštěvě ambasády najdete zde. S sebou prosím přineste níže uvedené dokumenty.

Pokud nutně potřebujete vycestovat, podle jednoho z níže uvedených kritérií, můžete požádat o urychlenou schůzku. Nejprve se musíte objednat na  pravidelnou schůzku online na: http://www.ustraveldocs.com/cz/cz-niv-visaapply.asp na nejbližší dostupný termín a poté požádat o urychlenou schůzku s vysvětlením důvodů své žádosti a odesláním veškeré podpůrné dokumentace. Konzulární úředník vyhodnotí Váš případ a odpoví prostřednictvím webové stránky , kde se objednáte k vízovému pohovoru. Při pohovoru budete požádáni, abyste předložili dokumenty k prokázání naléhavosti Vašeho vycestování.

 

Mezi nouzové situace patří:

  • studenti nebo výměnní návštěvníci, kteří potřebují zahájit nebo obnovit platný studijní program začínající před prvním dostupným datem schůzky;
  • Humanitární, jako je vážná nemoc nebo smrt blízkého člena rodiny;
  • Odepření ESTA
  • Naléhavé obchodní cesty, které nebylo možné předem předvídat