Dočasné zaměstnání (víza H)

Pokud jedete do Spojených států s úmyslem dočasné práce ve specifickém již sjednaném zaměstnání, budete potřebovat víza typu H. Zaměstnání musí být schváleno americkou imigrační službou (The United States Citizenship and Immigration Service – USCIS) ve Spojených státech na základě petice, formulář I-129H, kterou podá ve Spojených státech Váš zaměstnavatel.

Víza H-1B (zvláštní povolání) je vyžadováno od zaměstnance, který přijíždí do Spojených států za účelem vykonávání práce v již předem sjednaném kvalifikovaném zaměstnání. Aby se kvalifikoval, musí cizinec prokázat, že je drzitelem bakalářského nebo vyššího akademického vzdělání (nebo jeho ekvivalentu) ve specifickém oboru, ve kterém chce získat povoleni. Je na USCIS, aby určil, zda lze zaměstnání klasifikovat jako specifické a zda má cizinec potřebnou kvalifikaci k jeho vykonávání. Před tím, než podá zaměstnavatel petici, formulář I-129H, na oddělení služeb USCIS, musí podat formulář pracovních podmínek (a labor condition application) na Ministerstvo práce Spojených států (Department of Labor), ve kterém budou uvedeny podmínky pracovní smlouvy

Víza H-2B (kvalifikovaný a nekvalifikovaný pracovník) je vyžadováno od zaměstnance, který přijíždí do Spojených států za účelem vykonání práce, která je dočasné nebo sezónní povahy a ve které je nedostatek pracovníku ze Spojených států. Před tím než podá zaměstnavatel petici, formulář I-129H, na oddělení služeb USCIS, musí od Ministerstva práce Spojemých států (Department of Labor) získat pracovní ověření (a labor certification), potvrzující, že nejsou k dispozici kvalifkovaní američtí pracovníci vhodní k výkonu zaměstnání, na které je petice požadována.

H-3 (stážista, praktikant) je požadováno od stážisty, který přijíždí do Spojených států za účelem školení od zaměstnavatele v jakémkoliv oboru, jiném než je kompletní vysokoškolské vzdělání nebo školení. Školení nemůže být prováděno k vykonávání práce a nemůže být k dispozici v rodné zemi žadatele. Zaměstnavatel musí podat petici, formulář I-129H, na oddělení služeb USCIS za účelem získat patřičné povolení.

Co se stane, až bude petice USCIS schválena?

Pokud byla petice H na vaše jméno schálena, budete muset před cestou do Spojených států zažádat o víza. Formulář I -797A nebo B (The notice of Action) není pro cestu platný, pokud k němu není vydáno vhodné vízum.

Manželé/manželky, děti & partneři

Manželé/manželky a/nebo děti do 21 let, kteří chtějí doprovázet nebo následovat hlavního držitele víz ve Spojených státech během jeho/jejího pobytu, musí zažádat o víza jako osoby závislé H4. Postup podání žádosti je stejný; formulář I-797A nebo B se vztahuje i na osoby závislé. Manželé/manželky a/nebo děti, kteří neplánují ve Spojených státech bydlet s hlavním držitelem víz, ale přejí si jej jenom navštívit, mohou zažádat o turistická víza B-2, nebo, pokud se kvalifikují, mohou cestovat v rámci bezvízového programu.

H-4 nebo F-1

Není vyžadováno, aby manželé/manželky a/nebo děti držitelů víz H-1 žádali o studentská víza (F-1) pokud plánují studovat ve Spojených státech; mohou studovat na víza H- 4. Nicméně, pokud se kvalifikují, mohou žádat o víza F-1. Pokud máte školou povinné děti a chcete zažádat o studentská víza, podmínky naleznete v sekci studentských víz F-1.

Práce na víza H-4

Držitel víz H-4 jako osoba závislá, nesmí ve Spojených státech pracovat. Pokud by pracovat chtěl, musí mít patřičné pracovní vízum.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Vám nemůžeme předem zaručit, zda a kdy Vám bude vízum vydáno, doporučujeme nekupovat nevratné letenky nebo nekompletovat cestovní plány před tím, než Vám bude vízum vydáno.