Často kladené otázky o vízech

Není možné převést vízum z jednoho pasu do druhého bez podání nové žádosti o vízum. Pokud si přejete mít víza v novém pase, musíte zažádat o nová víza.

Pokud platnost Vašeho pasu vyprší až po Vašem odjezdu ze Spojených států, můžete cestovat. Česká republika patří do skupiny zemí, které patří do “Klubu šesti měsíců”, a občané České republiky mohou tedy cestovat do Spojených států i když platnost jejich pasu je kratší než 6 měsíců.

Žadatel má právo žádat o vízum na kterémkoliv americkém konzulátě kdekoli ve světě. Získání víza však nemusí být snadné, žádáte-li o ně v jiné zemi, než je země vašeho stálého pobytu. Rozhodnete-li se podat žádost o vízum v České republice, musíte si být vědomi, že můžete být odmítnuti a poplatek za žádost o vízum vám v takovém případě nebude vrácen. Měli byste prokázat, že máte silné vztahy k zemi, do které se chcete vrátit ze Spojených států. Proto radíme žadatelům, aby si žádost podávali pokud možno v zemi stálého pobytu. Rozhodnutí o vydání víza bude učiněno v rámci žádosti o vízum.

Kdokoliv, kdo byl uvězněn nebo odsouzen (bez ohledu na to, kdy se to stalo) může žádat o vízum. Žadatel musí předložit podrobnosti, jako je datum soudního procesu, druh přestupku a výsledek. Je také třeba specifikovat místo a předpokládané datum příletu/příjezdu a odletu/odletu do a z USA. Tyto informace je nutno předložit spolu s obvyklými požadavky nutnými k získání typu víza, o které žádáte.

Všichni žadatelé o víza, od 14ti do 79ti let, musí přijít osobně k pohovoru a na otisky prstů. Děti do 14ti let osobně přijít nemusí, stačí když přijde alespoň jeden z rodičů.

Jedinou výjimkou jsou diplomaté, kteří jedou na pracovní misi do Spojených států a nebo na misi k mezinárodním organizacím, jakou je například Organizace Spojených národů (OSN).

Není určena specifická částka, která je potřeba, také schopnost zaplatit za cestu není jediným faktorem při vydávání víz. Proto by žadatelé měli přinést k pohovoru s konzulárním úředníkem doporučené dokumenty.

Ne. Poplatek platíte za vyřízení své žádosti, nikoliv za vydání víza.

Konzulární oddělení uvolňuje termíny pohovorů postupně a čekací doba je pouze několik dnů. Po Vašem pohovoru bude pas s vízem doručen prostřednictvím České pošty (ve výjimečných případech si mohou žadatelé pas vyzvednout osobně na velvyslanectví).

Mějte na paměti, že v některých případech mohou být při žádosti vyžadovány další úkony. Konzulární oddělení nemůže zaručit, že Vám bude vízum vydáno ten samý den nebo během stanovené doby z důvodu času, který je potřeba k vyřízení nebo jiným průtahům.

Stránky Velvyslanectví USA v Praze nebo http://travel.state.gov jsou dobrými zdroji pro žadatele o víza, oficiální stránkou pro sjednávání pohovorů pro žadatele o víza je ustraveldocs.com.

Pokud doba školení nebude trvat více jak 90 dní a vy se kvalifikujete k cestě v rámci bezvízového programu, můžete cestovat na cestovní registraci ESTA. Pokud doba školení překročí 90 dnů, nebo se nekvalifikujete k cestě v rámci bezvízového programu, budete potřebovat víza. Víza B1/B2 Vám umožní zúčastnit se krátkého školení do doby trvání max. 6-ti měsíců. Měl/a by jste sebou mít dopis na hlavičkovém papíru firmy, kde bude uveden důvod cesty, přibližná délka pobytu a fakt, že Váš plat Vám bude nadále vyplácen firmou v České republice.

To závisí na typu pracovního víza, které máte. Držitelé pracovních víz nemohou vstoupit na území Spojených států ne dříve než 10 dní před začátkem platnosti víza. Dovolené délka pobytu po ukončení platnosti víz závisí na typu víza. Více informací Vám poskytne na požádání konzul při Vašem pohovoru.

 

Žadatelé o C1/D víza by měli předložit dopis o zaměstnání na hlavičkovém papíře společnosti, pro kterou budou pracovat, kde bude uvedeno na jaké pozici a popis práce. Mimo to je nutné vyplnit a zaslat formulář DS 160 a splnit další požadavky žádosti.

Ne. Musíte požádat o pracovní a/nebo studentské vízum.

 

Ne, spolu s žádostí o vízum musíte předložit originální dokumenty a musíte na konzulát přinést všechny stránky formuláře.

 

Držitelé studentských víz F-1 mohou zůstat ve Spojených státech maximálně 60 dnů po vypršení víz. Drzitelé víz pro výměnný pobyt J-1 mohou zůstat maximálně 30 dní.

 

Ne. Musíte požádat o pracovní a/nebo studentské vízum.

 

Na své vízum můžete cestovat do USA až do data jeho vypršení.

 

Je-li vaše žádost o vízum schválena, obdržíte svůj cestovní pas a vízum Českou poštou.

Můžete se rozhodnout, že váš cestovní pas bude doručen na vaši domovskou / obchodní adresu v obálce na adresu, kterou jste předtím uvedli během plánovacího procesu schůzky (Home Delivery), popřípade si můžete zvolit vyzvednutí pasu z České pošty (Česká pošta – Hybernská 2086/15, Nové Město, 11007 Praha).

Prostřednictvím e-mailu a SMS obdržíte oznámení, jakmile je Váš pas připraven k vyzvednutí nebo vám bude doručen.

Donáška domů

Pokud za vás bude cestovní pas přebírat některý z rodinný příslušník, musí tato osoba předložit občanský průkaz a podepsat převzetí obálky.

Pokud obálku nelze doručit, zanechá doručovatel ve vaší poštovní schránce oznámení, že cestovní pas je připraven k vyzvednutí na nejbližší pobočce pošty.
Cestovní pas si musíte vyzvednout do 15 dnů. Česká pošta uchová váš cestovní pas pouze po dobu 15 dnů, a poté jej vrátí velvyslanectví/konzulátu.

Když přijdete na pobočku pošty vyzvednout cestovní pas, musíte předložit doklad s fotografií. V případě, že za vás cestovní pas vyzvedává někdo jiný, musí tato osoba předložit buď průkaz zmocněnce, který je potřeba vyřídit na poště, anebo notářsky ověřené písemné pověření od vás a doklad s fotografií.

Vyzvednutí

Po obdržení oznámení prostřednictvím e-mailu je váš pas připraven k vyzvednutí, můžete tak učinit

Česká pošta – Hybernská 2086/15, Nové Město, 11007 Praha. Zde naleznete mapu.

Musíte vyzdvihnout svůj pas do 15 dnů. Česká pošta uchová váš cestovní pas pouze 15 dnů, poté se vrátí na velvyslanectví / konzulát.

Když přijdete na pobočku pošty vyzvednout cestovní pas, musíte předložit doklad s fotografií. V případě, že za vás cestovní pas vyzvedává někdo jiný, musí tato osoba předložit buď průkaz zmocněnce, který je potřeba vyřídit na poště, anebo notářsky ověřené písemné pověření od vás a doklad s fotografií.

Otevírací doba
Pondělí až pátek: 8:00 – 20:00
Sobota a neděle: zavřeno

Poznámka: Pokud potřebujete cestovat naléhavě, sdělte tuto skutečnost konzulárnímu úředníkovi při pohovoru a domluvte si vyzvednutí cestovního pasu přímo na konzulátu.

Typografické chyby mohou být opraveny zdarma do 1 roku od vydání víz. Doporučujeme všem žadatelům, aby si pečlivě zkontrolovali vyplněnou žádost DS 160 před tím, než ji odešlou, protože některé informace jsou použity na vízu. Žadatel je vždy zodpovědný za poskytnutí pravdivých údajů v době, kdy žádá o víza.

 

Ano. Prostě požádejte o nové vízum do svého nového pasu podle normálního postupu. Na pohovor si přineste oddací list a fotokopii vašeho předchozího víza.

 

Doba platnosti víza se vztahuje pouze na dobu, po kterou jeho držitel cestuje do USA a žádá o vstup do USA v místě příjezdu. Neurčuje délku pobytu, což je záležitost Celní a hraniční ochrany (CBP) v místě příjezdu.

 

Toto upozornění se týká cestujících, kteří při své cestě do USA obdrželi od imigrační služby CPB papírovou verzi formuláře I-94 (záznam o příletu/odletu):

Až na výjimky je tento proces nyní plně automatizován. Pokud jste obdrželi papírovou verzi formuláře I-94 nebo I-94W a při odletu z USA vám tento nebyl imigrační službou CBP (U.S. Customs and Border Protection) nebo leteckou společností odebrán, navštivte prosím webovou stránku CBP, kde naleznete další pokyny. Nezasílejte prosím tento formulář na americké velvyslanectví nebo generální konzulát.

Pokud při vstupu do USA obdržíte od imigrační služby CBP do cestovního pasu vstupní razítko místo papírového formuláře I-94. Záznam o vašem vstupu do USA byl vytvořen elektronicky a papírová kopie vám nebyla poskytnuta. Imigrační služba CBP rovněž elektronicky zaznamená váš odjezd z USA. Více informací naleznete na webu CBP.

Pro detailní informace navštivte stránky U.S. Customs and Border Protectionhttp://www.cbp.gov.

 

Máte-li jakýkoli druh amerického víza včetně B-1/B-2, nemusíte mít zpáteční letenku. Do USA můžete cestovat na jednosměrnou letenku.
Všichni cestující by měli u sebe mít dostatek prostředků na pokrytí nákladů své návštěvy a s výjimnou držitelů víz typu H a L i doklady o tom, že bydlí jinde než ve Spojených státech a že plánují návrat do místa svého bydliště na konci pobytu ve Spojených státech.

Příklady takových důkazů zahrnují např. cestovní šeky, zpáteční letenky, výpis z bankovního účtu; dopis rodičů, kde bude uvedeno, že Vás budou podporovat; a důkaz o Vašem současném zaměstnání; a důkaz o zápisu na akademickou instituci.