Ztracené, odcizené nebo zničené zelené karty

Karty trvalého pobytu (obecně známé jako „zelené karty“) lze vydat nebo vyměnit pouze v USA a nikdy je nelze získat v zahraničí. Zelená karta je nutná pro opětovný vstup do USA, pokud jste držitelem oprávnění k trvalému pobytu. V případě, že jste si zelenou kartu nechali v USA, měli byste si zajistit, aby vám ji někdo poslal. Pokud byla vaše zelená karta ztracena, odcizena, nebo zničena a pobývali jste mimo USA kratší dobu než 364 dní, můžete získat boarding foil, které opravňuje leteckého dopravce přepravit vás do USA bez sankcí. Důležité je zmínit, že boarding foil nezaručuje vstup do USA, a že příslušným orgánem pro vstup je Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických. Boarding foil slouží pouze k tomu, aby byl letecký dopravce osvobozen od sankce podle § 273 písm. b).

Žádost o boarding foil

Pokud máte v plánu vyplnit formulář I-131A k žádosti o boarding foil, musíte zaplatit poplatek za podání žádosti online na webových stránkách Úřadu pro občanství a přistěhovalectví Spojených států (USCIS) před tím, než se osobně dostavíte na jakékoliv konzulární oddělení. Informace o příslušném formuláři a poplatku naleznete zde. Na pohovor si kromě formuláře I-131A musíte přinést i doklad o zaplacení, a to v podobě vytištěného oznámení o přijetí e-mailu či potvrzovací stránky. Stejně jako u všech imigračních poplatků, USCIS bez ohledu na rozhodnutí o stavu vaší žádosti, poplatky zpětně nerefunduje. Další informace a pokyny k formuláři I-131A jsou k dispozici zde.

Po zaplacení příslušné částky musí žadatelé o boarding foil zaslat e-mail na adresu PragueIVP@state.gov a přiložit naskenované kopie následujících dokumentů:

– Vyplněný a podepsaný formulář I-131A

– Doklad o zaplacení (tj. vytištěné oznámení o přijetí e-mailu nebo potvrzovací stránka)

– Cestovní pas, který je platný ještě šest (6) měsíců po zamýšleném datu návratu do USA

– Průkaz totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz)

– Letenky s datem odletu z USA

– Potvrzení o vašem permanentním rezidenčním statusu v USA (tj. pas prokazující vstup do USA jako imigrant)

– Doklad o tom, že jste v posledních 12 měsících pobývali v USA

– Kopie hlášení na policii o ztrátě/krádeži zelené karty, nebo podrobné vysvětlení, proč zelenou kartu nemáte

– 1 současná pasová fotografie (požadavky na fotografie)

Po zaslání požadovaných dokumentů vám konzulární oddělení potvrdí datum a čas vaší schůzky. Bez potvrzené schůzky na konzulát prosím nechoďte, neboť vám schůzka bez předchozího objednání nebude umožněna.  Doba vyřízení vaší žádosti závisí na okolnostech vašeho případu a na množství informací a důkazů, které konzulárnímu oddělení poskytnete. Potřebná doba může být i několik dní. Z výše uvedeného důvodu důrazně NEDOPORUČUJEME kupovat letenky, dokud neobdržíte vaši boarding foil.

POZNÁMKA: Žádosti o boarding foils se zpracovávají pouze v běžné pracovní době. O víkendech, státních svátcích a mimo pracovní dobu se žádosti nezpracovávají. Poplatek za formulář I-131A vám může být vrácen pouze v případě, kdy došlo k chybě ze strany vlády USA. USCIS neprovede vrácení poplatku, pokud žadatel následně zjistí, že pro něj boarding foil nebyla nutná. Pro více informací se prosím obraťte na příslušný úřad – USCIS.