Velvyslanectví vyhlašuje grantové kolo na posílení postavení žen

Již potřetí vyhlašuje Velvyslanectví USA při příležitosti Mezinárodního dne žen grantovou soutěž zaměřenou na podporu žen a zlepšení jejich postavení ve společnosti tak, aby se staly jejími plnohodnotnými členkami.

V tomto roce si připomínáme 100. výročí založení Československa a začátek česko-amerických diplomatických vztahů. Velvyslanectví se v měsíci březnu zaměřuje na rovnost žen a mužů a vyzdvihne naši spolupráci v této oblasti. Grantové kolo na posílení postavení žen ve společnosti je její součástí.

Velvyslanectví se zajímá o projekty, které podporují genderovou rovnost, odstraňují překážky bránící ženám prosadit se ve vedoucích funkcích, nebo které bojují proti stereotypům znesnadňujícím rozvoj žen v české společnosti. Jedním z cílů je i zapojení mužů do této oblasti.

Výběr se zaměří především na ty žadatele (ať už jednotlivce nebo organizace), kteří již v minulosti zrealizovali úspěšné programy. Žadatelé mohou požádat o finanční částku v rozmezí od 10.000 do 25.000 dolarů.

Velvyslanectví USA v Praze bude posuzovat žádosti o granty v následujících oblastech:

  • podpora angažovanosti žen v politice na místní, krajské a celostátní úrovni prostřednictvím vzdělávacích iniciativ, poradenských programů atp.;
  • podpora většího zapojení žen do ekonomiky, včetně podpory podnikání, zlepšení přístupu ke kapitálu a odstranění bariér k vedoucím funkcím v byznysu;
  • boj proti stereotypům znesnadňujícím rozvoj žen ve veřejné sféře české společnosti, neziskovém sektoru a ekonomice, včetně využití informačních kampaní nebo prostřednictvím kulturních iniciativ;
  • prevence násilí na ženách.

Detaily o grantové soutěži najdete v angličtině pod tímto odkazem. Žádosti prosím zasílejte do 5. dubna 2018.