Velvyslanectví vyhlašuje grantovou výzvu na posílení postavení žen ve společnosti

Women's Empowerment

Velvyslanectví USA vyhlašuje při příležitosti Mezinárodního dne žen grantovou výzvu na podporu projektů zaměřených na ženy a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Velvyslanectví chce podpořit projekty, které podporují genderovou rovnost, odstraňují překážky bránící ženám prosadit se ve vedoucích funkcích a které bojují proti stereotypům znesnadňujícím rozvoj žen v české společnosti. Jedním z cílů je i zapojení mužů do této oblasti.

Výběr se zaměří především na ty žadatele (ať už jednotlivce nebo organizace), kteří již v minulosti zrealizovali úspěšné programy. Žadatelé mohou požádat o finanční částku v rozmezí od 10.000 do 25.000 dolarů.

Velvyslanectví USA v Praze bude posuzovat žádosti o granty v následujících oblastech:

  • podpora angažovanosti žen v politice na místní, krajské a celostátní úrovni prostřednictvím vzdělávacích iniciativ, poradenských programů atp.;
  • podpora většího zapojení žen do ekonomiky, včetně podpory podnikání, zlepšení přístupu ke kapitálu a odstranění bariér k vedoucím funkcím v byznysu;
  • boj proti stereotypům znesnadňujícím rozvoj žen v české společnosti ve veřejné sféře, neziskovém sektoru a ekonomice, včetně využití informačních kampaní nebo prostřednictvím kulturních iniciativ;
  • prevence násilí na ženách.

Detaily o grantové soutěži najdete pod tímto odkazem. Žádosti prosím zasílejte do 17. dubna 2017.