Velvyslanectví vyhlašuje grantové kolo na boj proti korupci

Small Grants Program

Praha 26. dubna — V rámci svého grantového programu vyhlašuje Velvyslanectví USA v Praze soutěž o podporu protikorupčním projektům, které si kladou za cíl dobré vládnutí, občanskou angažovanost, transparentnost a snížení korupce v České republice.

Velvyslanectví se zajímá o návrhy, které v souladu s cíli vlády USA významně podporují otevřenost, transparentnost a zodpovědnost. Výběr se zaměří především na ty žadatele (ať už jednotlivce, nebo organizace), kteří mohou doložit, že už v minulosti uskutečnili úspěšné programy. Návrhy se mají pohybovat v rozmezí 5.000 až 25.000 dolarů.

Velvyslanectví USA v Praze bude posuzovat žádosti o granty v následujících oblastech:

  • Osvětové kampaně
  • Zapojení civilní společnosti a občanská angažovanost
  • Odpolitizování veřejné služby
  • Ochrana whistleblowerů
  • Posílení transparentnosti veřejných soutěží a ve financování politických stran
  • Regulace lobbystických aktivit
  • Podpora Policie ČR a státních zastupitelství v jejich snahách o zlepšení efektivity šetření a stíhání kriminalitu a veřejné korupce
  • Ochrana integrity policejních a bezpečnostních složek

Uzávěrka podávání žádostí je 26. května 2017.

Detaily o grantové soutěži najdete v angličtině na stránce Special Grants.