Velvyslanectví vyhlásilo vítězky grantového kola na podporu žen

Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith with one of the winners of the U.S. Embassy’s second annual Fund for Women’s Empowerment - The Fourth Wave organisation.

Chargé d’affaires Kelly Adams-Smith vyhlásila 7. června čtyři vítězné projekty druhé grantové soutěže Velvyslanectví USA projektů, které jsou zaměřené na podporu gendrové rovnosti, odstraňují překážky bránící ženám prosadit se ve vedoucích funkcích anebo bojují proti stereotypům ohledně žen v české společnosti.

Paní Adams-Smith zdůraznila: „Spojené státy věří, že gendrová rovnost je klíčová pro náš společný cíl prosperity, stability a míru. Podpora žen a dívek na celém světě je nejen správná, ale také prozíravá. Je prokázáno, že když vlády a společnosti poskytnou ženám a dívkám příležitost spolupodílet se na formulování politiky, bude to mít za následek vyšší ekonomický růst a posílení společnosti. Naše velvyslanectví během posledních 18 měsíců iniciovalo řadu podnětů k posílení gendrové rovnováhy v České republice.

Vítězné projekty

Spiralis
Ženy jako vůdčí osobnosti sociálního podnikání — Cílem tohoto projektu je intenzivní pětiměsíční školení a mentoring žen v oblasti sociálního podnikání. Školení, částečně pod vedením amerických lektorů, se zaměří na způsob podnikání, vedení, vyjednávání, právní podpory a práce s médii.

Kongres žen, z.s.
Ženy a jejich bezpečí ve veřejném prostoru a online — Tento projekt si klade za cíl upozornit na otázku bezpečí žen ve veřejném prostoru pomocí spolupráce neziskového sektoru, médií a široké veřejnosti. Ženský kongres se uskuteční v září 2017, spoluorganizovat jej bude také Pražský institut plánování a rozvoje.

Česká ženská lobby
Tancem proti násilí — Cílem projektu je prevence a boj proti násilí na ženách v České republice. Tento projekt se připojí k iniciativě „One Billion Rising“, která se uskuteční v únoru 2018; jedná se o největší celosvětovou akci bojující proti násilí na ženách a bude mít formu tanečních vystoupení.

Čtvrtá vlna
Videa proti stereotypům – Záměrem tohoto projektu je natočit videa zaměřená na gendrovou rovnost, boj proti stereotypům a sexismus v reklamě. Videa budou zveřejněna na sociálních sítích a upozorní širokou veřejnost na gendrová diskriminační paradigmata.

Všem vítězným organizacím blahopřejeme.

Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith vyhlásila vítězný projekt Spiralis.
Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith vyhlásila vítězný projekt Spiralis.
 Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith vyhlásila vítězný projekt Ženský kongres
Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith vyhlásila vítězný projekt Ženský kongres.
Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith vyhlásila vítězný projekt Česká ženská lobby.
Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith vyhlásila vítězný projekt Česká ženská lobby.
 Slavnostní vyhlášení výsledků grantového kola na podporu žen se konalo na rezidenci amerických velvyslanců v Praze-Bubenči.
Slavnostní vyhlášení výsledků grantového kola na podporu žen se konalo na rezidenci amerických velvyslanců v Praze-Bubenči.