Velvyslanectví vybralo příjemce speciálního grantu na boj proti korupci

Velvyslanectví USA v Praze vyhlásilo „Otevřenou společnost“ jako příjemce speciálního grantu na podporu protikorupčních projektů. Tato mimořádná soutěž vyhlášená v lednu 2015 hledala projekty, které mají za cíl prosazovat dobré vládnutí, občanskou angažovanost, transparentnost a obecně eliminovat korupci v České republice.

Projekt obecně prospěšné společnosti „Otevřená společnost“ se zaměřuje na odhalování korupce ve společnosti pomocí nástrojů uvedených v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Projekt poběží do 31. května 2016 a zaměří se na tři oblasti: 1) poradenství občanům, kteří žádají o informace na základě zmíněného zákona; 2) expertní podpora mimořádným případům, které vybere každé tři měsíce komise odborníků; 3) spolupráce se žurnalisty, které doporučí Syndikát novinářů, na případech žádostí o informace podaných médii.

Velvyslanec USA Andrew Schapiro dodal: „Gratuluji Otevřené společnosti k úspěšnému návrhu. Právě díky takovým projektům můžeme společně omezit korupci a podpořit transparentnost. Velvyslanectví USA bude i nadále při jednání s českou vládou a občanskou společností klást důraz na potřebu boje s korupcí a na podporu českým organizacím, jejichž cílem je omezit příležitosti pro korupční chování.“

Více o Otevřené společnosti o.p.s. a jejím projektu najdete na jejích stránkách zde.

Více informací o programu malých grantů Velvyslanectví USA najdete zde.