Velvyslanectví uspořádalo setkání absolventů programů IVLP

cting Deputy Chief of Mission Joann Lockard hosted the International Visitor Leadership Program/ IVLP Alumni reception at the Chief of Mission Residence on September 13.

Pověřená zástupkyně vedoucího mise Joann Lockard pozvala 13. září do rezidence na slavnostní setkání absolventy IVLP (International Visitor Leadership Program). Na tomto každoročním setkání se absolventi setkávají s těmi, kteří se účastní IVLP programů v následujícím roce.

Předsedkyně Českého klubu absolventů IVLP se v projevu zmínila o úspěšném projektu pro začínající mladé podnikatele, na kterém Klub spolupracoval s Velvyslanectvím. Zároveň představila akce, které Klub plánuje v příštím roce.

Acting Deputy Chief of Mission Joann Lockard opens the International Visitor Leadership Program/ IVLP Alumni reception at the Chief of Mission Residence.
Joann Lockard zahajuje setkání účastníků IVLP na rezidenci amerických velvyslanců.

cting Deputy Chief of Mission Joann Lockard hosted the International Visitor Leadership Program/ IVLP Alumni reception at the Chief of Mission Residence on September 13.