Velvyslanectví USA zakládá fond na podporu postavení žen ve společnosti 

Fund for Women’s Empowerment

Praha 10. června – Velvyslanectví USA v Praze zakládá nový fond na podporu postavení žen ve společnosti. Zřízení fondu je v souladu s obecným záměrem americké vlády podporovat ženy a zasazovat se o zlepšení jejich postavení ve společnosti, aby se staly jejími plnohodnotnými členy.

Velvyslanectví se zajímá o projekty, které cílí na uplatnění žen v politické i ekonomické sféře na místní, krajské i celonárodní úrovni, na odstranění překážek bránících ženám prosadit se ve vedoucích funkcích, a na boj proti stereotypům znesnadňujícím rozvoj žen v české společnosti.

Výběr se zaměří především na ty žadatele (ať už jednotlivce, nebo organizace), kteří již v minulosti zrealizovali úspěšné programy. Požadovaná částka nesmí překročit 20.000 dolarů.

Velvyslanectví USA v Praze bude posuzovat žádosti o granty v následujících oblastech:

  • Podpora angažovanosti žen v politice na místní, krajské a celonárodní úrovni prostřednictvím vzdělávacích iniciativ, poradenských programů atd.
  • Podpora většího zapojení žen do ekonomiky a odstranění bariér k vedoucím funkcím
  • Boj proti stereotypům, znesnadňujícím rozvoj žen v české společnosti ve veřejné sféře, neziskovém sektoru a ekonomice
  • Prevence násilí na ženách

Žádosti prosím zasílejte do 11. července 2016.

Podrobné informace a formulář pro podání žádosti najdete na stránce v angličtině a na stráce Programu malých grantů.