Velvyslanectví USA si připomnělo 70. výročí Marshallova plánu

Kelly Adams-Smith opened a conference “Commemoration of the 70th Anniversary of the Marshall Plan” on May 26, 2017 in the Vaclav Havel Library.

„Logika Marshallova plánu byla velmi jednoduchá: důsledkem krizí je nespokojenost ve společnosti, která pak způsobuje politickou nestabilitu. Musíme být proto ostražití a postavit se politickým a strategickým výzvám. Proto je naše podpora občanské společnosti, transparentnosti, otevřenosti a dobrého vládnutí tak důležitá,“ uvedla chargé d´affaires Kelly Adams-Smith na zahájení konference uspořádané při příležitosti 70. výročí vyhlášení Marshallova plánu, kterou pořádal Institut mezinárodních studií FSV UK v Knihovně Václava Havla.

Hlavní příspěvek přednesl Daniel S. Hamilton, ředitel Transatlantického centra z Johns Hopkinsonovy univerzity. Mezi dalšími hosty byli Nicolas Bouchet z Německého Marshallova fondu, Lukasz Kamienski z Jagellonské univerzity, Martin Thunert z Univerzity v Heidelbergu, příspěvky dále přislíbili Vít Smetana z Ústavu pro soudobé dějiny, Jan Koura a Jan Hornát z Karlovy Univerzity.

Marshallův plán (1948-1952)
George C. Marshall
George C. Marshall

Marshallův plán, oficiálně Plán evropské obnovy (European Recovery Program) byl čtyřletý plán (1948-1952) navržený americkým ministrem zahraničí Georgem C. Marshallem 5. června 1947 v projevu na Harvardově univerzitě s cílem organizovaně zabezpečit americké úsilí pomoci poválečné Evropě. V důsledku odmítnutí zeměmi východního bloku byl plán omezen na západní Evropu.

V letech 1948–1952 poskytly Spojené státy v rámci tohoto plánu pomoc 16 evropským zemím ve výši přibližně 13 miliard dolarů. Marshallův plán přispěl k hospodářské rekonstrukci západní Evropy, obnovil průmysl, zemědělství a oživil mezinárodní obchod.

Generál Marshall byl v roce 1953 za svoji celoživotní práci oceněn Nobelovou cenou za mír.

Marshall Plan

Surrounded by members of Congress and his cabinet, on April 3, 1948, President Harry S Truman (1884–1972) signed the Foreign Assistance Act, the legislation establishing the Marshall Plan.
Prezident Harry Truman (1884–1972) podepisuje 3. dubna 1948 v přítomnosti členů Kongresu a svého kabinetu „Foreign Assistance Act“, který stanovuje legislativní rámec Marshallova plánu. Při této příležitosti prohlásil: “Jen několik prezidentů mělo příležitost podepsat tak důležitou legis

Marshallův plán byl podporován oběma stranami — navržen demokratickým prezidentem a schválen Kongresem ovládaným republikány. Na fotografii jsou zachyceni zleva doprava: senátor Arthur Vandenberg (R—Mich.), ministr financí John Snyder (R—N.J.), senátor Tom Connally (D—Tex.), ministr vnitra Julius A. Krug, poslanec Joseph Martin (R—Mass.), poslanec Sol Bloom (D—N.Y.) a nejvyšší státní zástupce Tom Clark.

On November 29, 1948, President Harry S Truman conferred with the top leaders of the Marshall Plan—(left to right) George C. Marshall, Paul G. Hoffman (1891–1974), and Averell Harriman (1891–1986).
29. listopadu 1948 prezident Harry S Truman diskutoval o plánu s jeho hlavními tvůrci (zleva doprava): George C. Marshall, Paul G. Hoffman a Averell Harriman.