Velvyslanectví USA přivítalo zástupce pacientských organizací

V residenci velvyslance USA se uskutečnilo již páté setkání absolventů Akademie pacientských organizací (APO). Akce se zúčastnilo na sto hostů, z nichž dvě třetiny reprezentovaly pacientské organizace, které jsou ativními členy APO.

Velvyslanec Stephen B. King zdůraznil, že role pacienta je ve zdravotnictví klíčová a že bychom měli stále více směřovat ke zdravotnictví zaměřenému především na pacienta. Za obětavou aktivitu při organizaci činnosti pacientských spolků poděkoval Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která stála u vzniku APO a dodnes ji organizačně podporuje.

Promluvili také představitelé státních institucí, mj. ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv paní Irena Storová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR paní Helena Rögnerová nebo pan senátor Lumír Kantor. Za pacientské organizace vystoupila paní Simona Zábranská, ředitelka Klubu cystické fibrózy. Za odbornou veřejnost vystoupil prof. Jan Švihovec z ČLS JEP, který shrnul historii zapojení pacientských organizací do veřejné debaty o zdravotnictví. Podotkl, že původně měly odborné společnosti problém s identifikací vhodných partnerů na straně pacientů. Až s nárůstem míry organizace a profesionality pacientských spolků byl tento problém odbourán. Do značné míry se tak stalo i díky APO.