Memorandum of Understanding Pilsen USA Info

Kulturní atašé Erin Kotheimer a prorektor ZČU Ladislav Čepička podepisují Memorandum o porozumění. (foto Západočeská univerzita)