Velvyslanectví USA pokračuje ve spolupráci se Západočeskou univerzitou

Kulturní atašé Erin Kotheimer a prorektor ZČU Ladislav Čepička podepisují Memorandum o porozumění. (foto Západočeská univerzita)

Dne 14. září 2015 byla obnovena smlouva o provozování informačního centra U.S. Point na Západočeské univerzitě v Plzni. Memorandum o porozumění podepsali kulturní atašé Erin Kotheimer a prorektor ZČU pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Centrum U.S. Point bylo otevřeno v září 2013 a nabízí informace v tištěné i elektronické podobě, programy zaměřené na anglický jazyk a konverzaci, poradenství o studio v USA a jiné akce pro studenty i veřejnost.