Velvyslanectví USA podpořilo festival SIGNAL

Zachary Lieberman’s Installation

Již potřetí podpořilo Velvyslanectví USA festival SIGNAL, který se konal v Praze od 13. do 16. října. Velvyslanectví bylo partnerem instalace „Reflection Studies“ amerického umělce Zachary Liebermana v ulici Cihelná, která umožnila návštěvníkům stát se spolutvůrcem instalace — každý měl možnost stoupnout si za světelný stůl a vybrat tvary a písmena, které počítačový program napsaný Zachary Liebermanem převedl do světelné podoby.

Podstatou tvorby Zachary Liebermana je zlepšování komunikačních schopností lidského těla. Tak vznikly projekty přetvářející hlas do vizuální podoby, zpěv vokalistů zobrazený interaktivním softwarem, nebo ožívající namalované tvary, za které byl Lieberman dokonce několikrát oceněn. Je také autorem openFrameworks, otevřeného softwaru vyvinutého speciálně pro umělce pro „tvůrčí programování“. Kromě toho pomohl vyvinout snímač očního pohybu, který pomohl paralyzovanému graffiti umělci znovu malovat a vyučoval na newyorské Parson School of Design.