240 MILES TO FREEDOM

Major Adam Knox se zúčastnil 24. června 2015 vzpomínkové jízdy historických vozidel “240 MIL KE SVOBODĚ”. (foto Velvyslanectví USA)