Velvyslanectví USA podpořilo festival Prague Pride

Stejně jako v předešlých letech se letos americká ambasáda účastní oslav LGBT festivalu Prague Pride, který podporuje i finančně prostřednictvím programu malých grantů. Zástupkyně velvyslance Jennifer Bachus se 4. srpna společně s řadou dalších diplomatů ze zemí, které sdílejí stejné hodnoty v oblasti lidských práv, zúčastnila recepce na Petříně. Ambasády tak vyjádřily podporu obráncům stejných práv bez ohledu na sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

Prohlášení 23 velvyslanců v Praze u příležitosti Prague Pride

My, vedoucí diplomatických misí v Praze, se i v tomto náročném období spojujeme, abychom vyjádřili podporu lidským právům a základním svobodám LGBTI+ osob a zdůraznili obavy svých vlád z tendencí tyto otázky politizovat. Lidská práva jsou univerzální a měla by platit stejně pro všechny lidi.

Inkluze a rozmanitost činí naše společenství mírumilovnějšími a přispívají k jejich prosperitě, zatímco využívání nevraživosti pro politický zisk má hmatatelné sociální náklady.  Sexuální orientace a genderová identita jsou žitou zkušeností každého jednotlivce – nejsou politickou ideologií.  Ochrana svobody jednotlivce demokratické země neohrožuje.  Naopak, nejvyšším cílem každé demokracie je zaručit občanům individuální svobody.

Ačkoli v tomto roce sociální distanc neumožňuje pořádání pochodu pride, jsme hrdí na to, že můžeme reprezentovat #DiplomatsforEquality a demonstrovat jednotu a solidaritu pražské diplomatické komunity lidským právům LGBTI+ osob všude ve světě.

Oslava rozmanitosti je důležitý způsob vyjádření respektu lidským právům. Oceňujeme práci těch, kteří podporují rovné zacházení se všemi lidmi LGBTI+, čímž přispívají k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější společnosti.