Velvyslanectví USA organizuje stáže pro budoucí romské lídry

Praha 6. dubna – Devítiměsíční program odborných stáží (“U.S. Embassy Roma Fellowship Program”) pěti romských studentů vysokých škol, který realizuje Velvyslanectví USA ve spolupráci s organizací Slovo 21 pokračuje již druhým rokem.

Cílem projektu je umožnit stážistům získat znalosti a dovednosti potřebné k jejich profesionálnímu růstu a osvojit si role lídrů ve svých komunitách. První skupina stážistů získala práci ve veřejném, neziskovém a soukromém sektoru, stejně je tomu i tentokrát – mladí Romové vykonávají stáže na Velvyslanectví USA Nakladatelství Albatros Media, Úřadu práce v Liberci, Advokátní kanceláři Hýblová v Brně a umělecké galerii Ara Art. Stážisté si prostřednictvím tohoto programu prohloubí své vědomosti, vytvoří si nové profesionální kontakty a získají rozmanité pracovní zkušenosti.

Dalším partnerem projektu se stala americká nadace Bader Philanthropies, která finančně podporuje kurzy, kterých se stážisté účastní, a které přispějí k jejich dalšímu profesnímu a osobnostímu rozvoji (jazykové kurzy, kurzy rétoriky atd.)

Při výběrovém řízení uchazečů o stáže se klade důraz na vysokoškolské vzdělání, znalost cizích jazyků a aktivitu v romské komunitě.

Veronika Hlaváčová svou stáž vykonává na Velvyslanectví USA v Praze: “Má náplň práce bude pomoci ambasádě s agendou lidských práv, konkrétně romské problematiky. Díky stáži mám možnost poznat fungování zastupitelského úřadu jako takového, protože postupně vystřídám práci v několika jeho sekcích: konzulární, obchodní, tiskové, kulturní atd.

Stážisté se již setkali s Chargé d’Affaires Kelly Adams-Smith a během svého programu se budou moci účastnit akcí, kde si budou navzájem vyměňovat a sdílet získané zkušenosti.