Velvyslanectví spouští web při příležitosti sta let americko-českých vztahů

Online centennial timeline to showcase historical milestones in the U.S.-Czech relationship

Velvyslanectví USA v Praze oslaví 100 let přátelství mezi našimi národy spuštěním webové stránky, která prostřednictvím časové osy připomene historické milníky americko-českých vztahů. Projekt vznikl ve spolupráci s kreativní agenturou MARK/BBDO.

Tento rok si připomínáme důležité výročí – sto let od vzniku Československa a navázání formálních americko-českých vztahů. Prezidenti Woodrow Wilson a Tomáš G. Masaryk společně pomohli uskutečnit sen nezávislého československého národa. Velvyslanectví USA v Praze tak bude slavit tuto historickou událost v průběhu letošního roku společně s lidmi v České republice.

Významnou součástí této iniciativy je web www.ceskomamerickestoleti.cz připravený ve spolupráci s kreativní agenturou MARK/BBDO v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. public private partnership). Stránka uvádí klíčové události z historie americko-českých vztahů z oblastí obchodu, kultury, sportu a diplomacie. Stránky se budou aktualizovat vždy na začátku měsíce a čtenáři budou moci také navrhnout události, které by podle nich neměly na časové ose chybět.

Historické výročí oslavíme rovněž prostřednictvím řady projektů, které se budou konat po celé České republice. Každý měsíc bude věnován vždy jedné z klíčových oblastí americko-českých vztahů. Přehled jednotlivých akcí a také instrukce, jak se zapojit, najdete na naší stráce věnované 100. výročí.

Prezidenti Woodrow Wilson a Tomáš Garrigue Masaryk společně usilovali o to, aby se sen o nezávislém a svobodném československém národě stal skutečností. Ve svém projevu k americkému Kongresu 8. ledna 1918 nastínil prezident USA Wilson seznam bodů, které se týkaly uspořádání světa po I. světové válce, jedním z nich bylo právo etnických skupin na vytvoření vlastního státu. Spojené státy pak byly místem, kde prezident Masaryk a další prominentní čeští a slovenští politici podepsali tzv. Pittsburskou dohodu, což byl jeden z prvních kroků směřujících k vytvoření nezávislého Československa.

Masaryk sepsal Prohlášení nezávislosti československého národa v říjnu 1918; prvním prezidentem Československa byl zvolen 14. listopadu 1918. O dva dny dřív náměstek amerického ministra zahraničí William Phillips oznámil, že Spojené státy přijaly Karla Perglera jako komisaře Česko-slovenské národní rady ve Washingtonu, což lze považovat za začátek vzájemných diplomatických vztahů.