Velvyslanectví spolupracuje se čtyřmi firmami na programu stáží pro romské studenty

Velvyslanectví USA uzavřelo 24. ledna čtyři tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s The International School of Prague, Hill+Knowlton Strategies Czech, Red Hat Czech a Vodafone Czech Republic za účelem podpory programu odborných stáží pro studenty ze znevýhodněných komunit, nazvaný “Baruv Fellowship Program”.

Program od roku 2015 poskytuje talentovaným vysokoškolským studentům s vazbami na romskou komunitu a dalším znevýhodněným komunitám v Česku stáže v soukromých firmách, neziskových organizacích a vládních úřadech.

Cílem programu „Baruv“ (romsky „růst“) je pomoci studentům ze znevýhodněných komunit získat zkušenosti a dovednosti, které jim mohou pomoci v jejich dalších kariéře.